Kultúra

V prehliadke detskej divadelnej tvorivosti si zasúťažia nadaní žiaci nášho okresu

Piatok, 4. apríla 2014 bude v Trebišove tvorivo. Viacerí žiaci a žiačky prejavia svoj umelecký talent v pripravených divadelných scénach. V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska sa uskutoční okresná postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti s názvom Cesta do rozprávky.…

Stretnutie s jedným z tokajských vinárov a riadená degustácia sa chystá pod klenbami Andrássyho kaštieľa

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja chystá, pod klenbami historického kaštieľa, originálnu akciu. Keďže samotný objekt trebišovského múzea je priamym vstupom na tokajskú vinnú cestu, kompetentní, na pôde Andrássyho skvostu,…

Výzva Východoslovenského múzea k obyvateľstvu mesta Trebišov

V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie od vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Východoslovenské múzeum  v Košiciach  pripravuje  pri  tejto  príležitosti  výstavu  s názvom „Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne“. Hlavným  cieľom  je  zapojiť  do  prípravy širokú  verejnosť  a priblížiť  návštevníkom  osudy  našich  predkov  – …