Vzácny obraz „Plačky pod krížom“ sa vráti do Mauzólea grófa Andrássyho

KASTIELMúzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci s Munkácsy Mihály múzeom Békéscsaba a Mestom Trebišov plánuje uskutočniť v stredu, 26. marca 2014, slávnostné odhalenie fotokópie obrazu „Plačky pod krížom“ v objekte Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove.

Po mnohých rokoch sa obraz, symbolicky, vo svojej fotokópii vracia na miesto, pre ktoré bol vytvorený. Táto významná kultúrno-spoločenská udalosť je výsledkom dobrej dlhoročnej spolupráce a vzišla z iniciatívy medzi riaditeľmi múzeí v Békešskej Čabe a v Trebišove: Mgr. Andó Gyöorgym a Mgr. Beátou Kereštanovou a je dôkazom dobrých cezhraničných vzťahov a spoločnej histórie. Prinavrátenie obrazu vo fotokópii do trebišovskej hrobky je historickým okamihom nielen pre múzea, ale i pre obyvateľov mesta, regiónu i kraja. Výrobu obrazu finančne podporil maďarský podnikateľ, priateľ trebišovského múzea László Végh.

krizAutorom obrazu je Mihály Munkácsy, ktorý ho namaľoval na podnet vdovy po grófovi Andrássyovi, Katalin Kendeffy. Grófka osobne prišla za umelcom a požiadala ho, aby namaľoval dielo, ktoré čo najviac symbolizuje bolesť a stratu. Na obraze sú zobrazené postavy v trojuholníku. Pri pohľade naň sa ocitáme na vrchu Golgoty, kde v strede sa štíti ukrižovaný Ježiš Kristus. Pri nohe Krista je znázornená, od smútku a bolesti, ubolená matka so skupinou plačúcich žien. Tmavé pozadie so svetlými farbami v tvárach postáv ešte viac podškrtáva Ježišovo ubolené telo. Monumentálne dielo, približne o veľkosti 15 m2, Munkácsy Mihály ukončil v roku 1895. Táto maľba bola umiestnená na severnej strane mauzólea. Rodina Andrássyovcov však tento oltárny obraz po 1. svetovej vojne vyviezla z Trebišova. V súčasnosti je maľba uložená v depozite Maďarskej národnej galérie. V marci 2014 bude fotokópia obrazu prinesená do Trebišova a inštalovaná v Mauzóleu grófa Andrássyho.

Z príležitosti tejto slávnostnej udalosti sa bude o 17.00 hodine slúžiť slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom chráme Návštevy Panny Márie v Trebišove za ekumenickej účasti cirkevných predstaviteľov. Po nej sa v Božom chráme odohrá prezentácia života a diela Mihálya Munkácsyho. Následne je plánovaný sprievod k mauzóleu do trebišovského parku. V interiéri mauzólea prebehne samotný slávnostný akt požehnania slávnostne odhaleného diela ukrižovaného Krista. Po ňom si prítomní Trebišovčania budú môcť spraviť prehliadku mauzólea.

pozvanka

Tento článok si prečítalo 1 870 ľudí