Výzva Východoslovenského múzea k obyvateľstvu mesta Trebišov

V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie od vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí.

Východoslovenské múzeum  v Košiciach  pripravuje  pri  tejto  príležitosti  výstavu  s názvom „Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne“. Hlavným  cieľom  je  zapojiť  do  prípravy širokú  verejnosť  a priblížiť  návštevníkom  osudy  našich  predkov  –  vojakov,  ktorí  vo  vojne bojovali. Preto sa odborní zamestnanci Východoslovenského múzea v Košiciach obracajú na všetkých Trebišovčanov, ako i rodákov z Trebišova s výzvou  poskytnutia alebo vypožičania  fotografií, prípadne iných  osobných  dokumentov Vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Na výstave chcú použiť predovšetkým  fotografie,  rodné  listy, denníky, vyznamenania, alebo iné dokumenty obyvateľov mesta, viažuce sa k vojne.

Victory Parade tanksvojna 1

Do tejto chvíle sa múzeu podarilo zhromaždiť predmety od takmer 60 ľudí z celého Košického kraja. Veľmi radi by pokračovali v úsilí, aby i obyvatelia Trebišova spomínaným spôsobom priblížili verejnosti čo najviac životných osudov miestnych obyvateľov bojujúcich vo vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy.

S pomocou vás, Trebišovčanov, tak bude možné dopomôcť k prezentovaniu časti histórie i nášho mesta.

vojna 3

V prípade akéhokoľvek záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu: 

dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95. 

Tento článok si prečítalo 1 787 ľudí