Špivanočki mojo – folklór v podaní najmenších

V Kultúrnom dome v Novosade sa 3. apríla 2014 o 9.00 hodine uskutoční regionálna súťažná prehliadka s názvom Špivanočki mojo. Ide o Detský festival ľudovej hudby, ktorý je celoštátnou súťažnou prehliadkou detských kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti, ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.  .

Súťažná prehliadka sa uskutoční v dvoch kolách:
1) regionálne kolo3. 4. 2014 v Novosade
2) krajské kolo – 1. 6. 2014 v Moldave nad Bodvou

Organizátorom regionálneho kola je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Svojim spevmi sa v Novosade predstavia sólisti speváci z Trebišova, Sečoviec, Kuzmíc, Parchovian, Novosadu a detské spevácke skupiny:

 • Pavička
 • Šečovčan
 • Roňavačik
 • Sedmokráska
 • Ujlačanka

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať  u detí lásku k folklóru. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytuje sa priestor na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania, vytvorenie emotívnej atmosféry a  trvalého vzťahu k folklórnej tradícii.

Deti vystúpia v nasledovných kategóriach:

1) ľudové hudby
Počet členov: 3 – 12

2) spevácke skupiny
Počet členov: 3 – 12

3) sólisti speváci 1 – 2

4) sólisti inštrumentalisti
Počet členov: 1

Špivanočki 2014

Súťažné výkony mladých talentov bude hodnotiť odborná porota, zložená z troch členov, ktorá na základe nich uskutoční výber do krajského kola súťaže. Z každej kategórie postúpi maximálne jeden súťažný výkon.. Po súťaži sa uskutoční odborná rozprava- hodnotiaci seminár súťažiacich s členmi odbornej poroty.

Pri hodnotení bude porota prihliadať na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa.
Hodnotí sa:

 • zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje
 • interpretácia
 • štýlová, regionálna
 • technická
 • spracovanie materiálu
 • celkový prejav

Neváhajte, príďte podporiť všetkých účinkujúcich a zároveň si pripomenúť spevy z detských čias.

Tento článok si prečítalo 1 710 ľudí