Beseda s Petrom Karpinským otvára Týždeň slovenských knižníc

Počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý začne v pondelok, pripravuje Zemplínska knižnica v Trebišove besedu so známym slovenským spisovateľom Petrom KARPINSKÝM. Zúčastnia sa jej žiaci základných škôl, 31. marca 2014 o 10.00 hodine a 11.00 hodine. V priestoroch knižnice autor predstaví a porozpráva o svojich dielach, ktoré tvorí najmä v oblasti literatúry určenej pre deti.

karpinsky1Peter Karpinský je slovenský spisovateľ a jazykovedec. Rodák z Gelnice študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po skončení štúdia začal pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg a stal sa vedúcim Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity. Venuje sa písaniu umeleckej literatúry a odborných prác, píše aj recenzie.

Spisovateľ sa písaniu venuje už od gymnaziálnych rokov. Mnohokrát sa úspešne zúčastnil na rozličných literárnych súťažiach. Po ocenení v literárnej súťaži Rubato, ktorú organizoval Spolok slovenských spisovateľov, vydal svoj prozaický debut pre dospelých Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. Z prozaických diel vyšlo z jeho pera aj Nanebovzatie a Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy. Vo veľkej miere sa venuje písaniu pre deti a mládež.  Z tejto knižnej tvorby vyberáme: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev, Sedem dní v pivnici, Kde asi rozprávka býva, Skala útočiska. Povesti a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia.

V Karpinského ďalšej tvorbe, v jeho rozhlasových rozprávkach a reláciách, sa prejavuje rozhľadenosť a literárna erudícia. Aj ako literárny teoretik sa venuje predovšetkým slovenskej rozprávke. karpinsky besedaJeho spisovateľská činnosť pre deti i dospelých sa navzájom dopĺňa. „Tvorba pre dospelých je intelektuálne náročnejšia, dotýka sa pre mňa bolestivých tém, jednoznačne je smutnejšia a tragickejšia. Naopak, v tvorbe pre deti si tragiku kompenzujem humorom, fantazijnosťou a hravosťou. Tvorba pre deti je pre mňa akýsi úlet do mimosveta, ktorý má tiež svoje problémy a starosti, ale ich riešenie je oveľa jednoduchšie. Ak sa spisovateľ môže prirovnávať k Stvoriteľovi literárneho sveta, tak v tvorbe pre dospelých som Stvoriteľom starozákonným, krutým, samoľúbym, trestajúcim, osamelým, unaveným… V tvorbe pre deti sa zas snažím byť Stvoriteľom, akého poznáme z Nového zákona – láskavým, prajným, usmievavým…“ (Peter Karpinský, v rozhovore pre periodikum Knižná revue).

karpinsky2Vo svojej práci sa venuje aj divadlu. Je vedúcim súboru Divadla teatrálnej skratky. Autor napísal a na Hrade Ľubovňa režíroval divadelné hry Móric Beňovský – kráľ kráľov (2006), Diablova skala (2007), Zamurovaná nevesta (2008), Princezná pre draka (2010), Tri zlaté vlasy deda Vševeda (2011), Medvedia koža (2012), Dažďová víla (2013). V Spišskej Novej Vsi vytvoril a inscenoval hry Dorota alebo upálenie bosorky (2007), Keď tá jasná hviezda… (2007), Iustitia est caeca (2010), In Vino Veritas (2012) a Morálka alebo politika (2012), Srdce zvona (2013), Knieža pekelných temnôt (2013). V Michalovciach uviedol predstavenie Sacramento Matrimonii (2008), Cholera (2009), Michalovskí Rómeo a Júlia (2010), Moussone (2011), Kráľ so znakom havrana (2012), v roku 2009 inscenoval bábkovú hru Záhada zmiznutej sochy a v roku 2013 bábkovú hru O zmiznutom kaštieli a mnohé iné.

Doposiaľ už nazbieral viaceré literárne ocenenia. Uvádzame len niektoré.

Laureát: Literárneho Zvolena, Jašíkových Kysúc, Akademického Prešova,

Súťaže Rubato ´97,

Cena za najlepšiu rozprávkovú knihu – zima 2001,

Prémia Literárneho fondu za literárne dielo Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev v roku 2007,

Cena rektora Prešovskej univerzity za literatúru – rok 2007,

Cena za najlepšiu a najkrajšiu rozprávkovú knihu – leto 2011.

peter-karpinsky-pozvanka

Tento článok si prečítalo 2 333 ľudí