V prehliadke detskej divadelnej tvorivosti si zasúťažia nadaní žiaci nášho okresu

Piatok, 4. apríla 2014 bude v Trebišove tvorivo. Viacerí žiaci a žiačky prejavia svoj umelecký talent v pripravených divadelných scénach. V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska sa uskutoční okresná postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti s názvom Cesta do rozprávky.  

Prezentovať sa budú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, ktorá napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Súťažná prehliadka predstavuje vrchol konfrontačného stretnutia tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

Postupová súťažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných), vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Na divadelných doskách sa predstavia i súbory a sólisti hrajúce  pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla.

cesta do rozprávky aktual

Amatérski herci si dramaticky a tvorivo zasúťažia v štyroch kategóriach:

a) súťaž jednotlivcov – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. – V. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane),

b) súťaž kolektívov (súborov) – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. – V. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane),

c) súťaž jednotlivcov – od 16 rokov,

d) súťaž kolektívov (súborov) – od 16 rokov.

Hlavným kritériom hodnotenia prezentovaných hier bude kvalita inscenačného tvaru a sólového výstupu, jeho umelecké a výchovné hodnoty vybudované na princípoch detskej dramatickej tvorivosti.

Organizátorom okresnej prehliadky detskej tvorivosti je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Spoluorganizátorsky sa bude na podujatí podieľať i mesto Trebišov.

Prehliadka jednotlivých detských divadelných súborov sa začne v spomínaný piatok, 4.4. 2014 o 9.00 hodine. Divadelné vystúpenia sú určené pre širokú verejnosť. Vstupné pre deti a dospelých je 0,20 centov. O diplom a postup na vyšší stupeň súťaže zabojuje 6 divadelných zoskupení:

DDS pri ZŠ Komenského v Sečovciach

DDS SVETLUŠKA pri ZUŠ sv. Cecílie v Sečovciach

DDS HRAVOSŤ pri ZUŠ Dargovských hrdinov v Sečovciach a ZŠ Obchodná 5 v Sečovciach

DDS PAVÚČIK pri CVČ v Trebišove

DDS ALFAČIK pri CVČ v Trebišove

DDS ALFA pri CVČ v Trebišove

Organizátor súťaže udelí diplom a cenu za 1., 2., a 3. miesto na základe návrhu odbornej poroty. Do vyššieho stupňa súťaže postupuje z 1. miesta len jeden súbor resp. jednotlivec. Odborná porota prehodnotí jednotlivé inscenácie a odporučí na postup do krajskej súťaže Detské divadelné Košice,  Košice, ktorá je naplánovaná na 11. – 12. apríla 2014.

Tento článok si prečítalo 1 817 ľudí