Správy

Zemplínsky deň ošetrovateľstva prilákal vyše 400 účastníkov

V uplynulom týždni, 23. októbra sa v Trebišove konala celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov manažmentu nemocníc – Zemplínsky ošetrovateľský deň. Usporiadala ju Nemocnica s poliklinikou a.s. Trebišov a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek. Nosnou témou konferencie bola problematika Ošetrovateľstva v kontexte…