Železničná doprava môže ponúknuť v našom regióne viac, ako sa zdá

 

received_m_mid_1380123876250_62cec6f290c33b5934_0

Železnice tento rok oslavujú svoje 165. narodeniny a trebišovská železničná stanica sa dočkala investícií na svoju rekonštrukciu. O súčasnom stave železničnej dopravy v našom okrese a plánoch do budúcna, sme sa dozvedeli od  námestníka oblastného riaditeľa železničnej dopravy, Ing. Jozefa Horvátha.

„Okres Trebišov je významným železničiarskym okresom, je tu okolo 3000 zamestnancov železničiarov. Na pomery východného Slovenska to v rámci kraja s vysokou mierou nezamestnanosti nie je málo.“

JA03Nevyriešiteľný podchod?

Trebišovčanov okrem donedávna chátrajúcej vlakovej stanice trápi dlhé roky i problém  s neexistujúcim železničným podchodom pod nadjazdom. Ing. Horváth vidí rôzne možnosti riešenia tohto problému. Pomôcť by v budúcnosti mohol systém integrovanej osobnej dopravy, čo je spojenie železnice, autobusovej dopravy aj podchodu a prístupu do terminálu integrovaného dopravného systému. VÚC Košice v súčasnosti zadáva objednávku na vypracovanie štúdie projektu o možnom riešení terminálu integrovaného dopravného systému Trebišov. Ako najreálnejší zdroj financií navrhuje fondy EU v rámci operačného systému Doprava  v r. 2014-2020. Samozrejme, finančne by projekt mohlo zastrešiť aj spojenie mesta, košického VÚC a železnice. Samotná železničná spoločnosť nie je povinná túto situáciu riešiť. Železničné trate boli v Trebišove vybudované ešte skôr, ako sa mesto začalo rozrastať aj na mestské časti za koľajami. Jedná sa o dôsledok prirodzeného rozširovania mesta. Názory, že cez koľaje by stačilo zaviesť závory, sú mylné. Závorami sú opatrené cestné prechody, toto riešenie pre chodcov neprichádza do úvahy. Oficiálna cesta a prechod je po moste, tak to bolo vyriešené – nadjazdom.

Významné uzly železničnej dopravy

Za jednu z najvýznamnejších staníc nášho okresu môžeme považovať hlavne Čiernu nad Tisou, ktorá je pohraničnou prechodovou stanicou a zabezpečuje spojenie východu so západom. Práve Čierna nad Tisou je najsilnejšou stanicou v rámci nákladnej dopravy, kde sa uskutočňuje prekládka až 8 miliónov ton tovaru ročne. Denne táto stanica vypraví 10- 15 vlakov nákladnej dopravy smerujúcich na západ a tak isto aj na východ.

V rámci osobnej prepravy je Trebišov významnou spojnicou východu so západom a to nie len vnútri Slovenska. Prechod cez stanicu Maťovce, smer na ukrajinský Užhorod a tiež trasa smerujúca do Poľska cez Humenné a Medzilaborce, všetky tieto vlaky potom cez Trebišov prechádzajú na západ krajiny. V súvislosti s osobnou prepravou sa Ing. Horváth zmienil o možnosti prispôsobiť trate využívané momentálne na nákladnú prepravu aj na prepravu osôb. Konkrétne trasa Maťovce – Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou – Trebišov – Košice. Jej sprístupnením pre osobnú dopravu by sa docielilo priame spojenie Košíc s dvestotisícovým ukrajinským mestom Užhorod.

V súvislosti s nákladnou železničnou dopravou sa ponúka i riešenie otázky kamiónovej dopravy. „Osobne vidím úvahy o návrate k železničnej nákladnej doprave reálne“, vraví Inf. Horváth. „Železnica je schopná zabezpečiť prepravu kamiónov, aj prepravu tovarov, čím by sa odťažila cesta. Taktiež by to malo pozitívny vplyv na rozbité cesty, ktoré nás všetkých veľmi obťažujú.“

Obnova zrušených tratí

Minulosť niektorých staníc nášho okresu zasiahol rok 2003, kedy bola pozastavená trať osobnej železničnej dopravy Trebišov – Vranov nad Topľou. Išlo však o dôsledok regionalizácie niektorých tratí. Taká trať je potrebná iba pre určitú činnosť v regióne. Budúcnosť predpokladá i možnosť, že časť tratí bude spadať pod VÚC a VÚC sa potom rozhodne čo bude s traťami ďalej. Poloprázdny vlak zeleznice mapka 2a poloprázdny autobus by boli veľmi neekonomickým riešením.

Najväčšou výhodou železničnej dopravy v našom regióne je jej elektrifikácia. Trate nepoškodzujú životné prostredie, navyše plnia ochrannú funkciu v prípade povodní. Vtedy plnia funkciu hrádzí.

V rámci modernizácie železničnej dopravy je dôležité spomenúť aj tzv. autovlaky. Autovlak je zariadenie, ktoré sprostredkuje cestovanie šoférov aj s autami. „Auto sa naloží na železničný vagón, šofér nastúpi do spacieho vozňa večer, ráno sa zobudí napr. v Bratislave alebo Prahe, nastúpi do auta a pokračuje v ceste autom.“

Rovnako priaznivo vidí Ing. Horváth i myšlienku obsadzovania vlakov pasažiermi, ktorí by v rámci zvýhodneného cestovného mohli cestovať do iných okresov za prácou, pričom štátu by  tieto “výhody“ cestujúci vrátili na daniach a v konečnom dôsledku by boli obe strany spokojné.

 

 

Ivana Dombajová / Mária Ružbarská

Tento článok si prečítalo 4 939 ľudí