Zemplínsky deň ošetrovateľstva prilákal vyše 400 účastníkov

KOMORA SETIER

V uplynulom týždni, 23. októbra sa v Trebišove konala celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov manažmentu nemocníc – Zemplínsky ošetrovateľský deň. Usporiadala ju Nemocnica s poliklinikou a.s. Trebišov a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek.

Nosnou témou konferencie bola problematika Ošetrovateľstva v kontexte kvality a zišlo sa na nej vyše 400 účastníkov z celého Východného Slovenska.

V programe, rozdelenom do štyroch blokov, odznelo 23 odborných prednášok, pričom jednotlivé prednášky boli venované nástrojom zvyšovania kvality v ošetrovateľstve. Analýze nežiaducich pochybení v zdravotníckom zariadení, výskytu negatívnych interpersonálnych javov pri výkone povolania a úlohe sestry v rôznych odboroch ošetrovateľstva.

Po každom prednáškovom bloku vznikli bohaté diskusie, z čoho sa veľmi tešili najmä organizátori. Odrazilo sa tak úsilie autorov jednotlivých prednášok, vybrané témy boli aktuálne a príspevky informačne nasýtené.

nemocnica

Konferencia sa nekonala v Trebišove po prvý krát a aktuálny ročník priniesol opäť odpovede na mnoho otázok zdravotníckych pracovníkov, s ktorými sa denno denne stretávajú. Cieľom bolo práve priniesť nové informácie a podnety, ktoré posunú dopredu ich profesijnú, ale aj ľudskú úroveň. Povolanie zdravotníka v sebe zahŕňa potrebu celoživotného vzdelávania a podobné podujatia sú možnosťou na dopĺňanie a rozširovanie vedomostí a zručností.

Tento článok si prečítalo 3 123 ľudí