Vianočné pastorále v Malých Ozorovciach priblížia atmosféru blížiacich sa Vianoc

Adventné obdobie nie je len časom predvianočnej nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod. Pre kresťanov je Advent očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú odpradávna nazývame najkrajšími sviatkami roka – Vianoce.

Advent2Práve prebieha druhý adventný týždeň. V mnohých krajinách na svete sa Adventu nevenuje veľká pozornosť, lebo Advent nedokáže priniesť komerčný úspech ako Vianoce. Postupne sú ľudia v západnom svete unavení prebytkom, konzumom a znovu objavujú pravý zmysel Adventu a Vianoc. S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie.

Vianoce sú poznačené mnohými zvykmi. Vianočné zvykoslovia, piesne, ľudové hry, koledy a vinše v interpretácii dedinských folklórnych skupín sú pre toto obdobie veľmi príznačné.

14. decembra 2014 o 15. 30 hodine sa v obci Malé Ozorovce rozhodli prezentovať tradície našich  predkov. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a spomínaná obec Malé Ozorovce pripravili  Vianočné pastorále.

Prípravu štedrovečerného stola, večere, chodenie betlehemcov a vinšovníkov diváci uvidia v podaní folklórnych kolektívov. V kultúrnom dome sa vo vianočnom programe predstavia folklórne skupiny: Žipovčan z Nižného Žipova, Klečenovčanka zo Zemplínskeho Klečenova, Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Doľinka z Veľkých Ozoroviec a betlehemci z folklórnej skupiny Dubiny z Dargova.

Pastorále 2014  Ozorovce

Atmosféru blížiacich sviatkov umocní aj prezentácia výroby vianočných medovníkov Evy Sojčákovej. Vianočné darčeky servítkovou technikou predvedie Janka Fehérová. Svojou drevorezbou a maľbou sa predstaví i domáci umelec Dávid Bejda.

Tento článok si prečítalo 3 231 ľudí