Vesmír očami detí sa vyníma v Kultúrnom centre južného Zemplína

Aj tento rok pripravil útvar astronómie Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove okresné koloXXIX. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom Vesmír očami detí. Prostredníctvom výtvarných prác detí a žiakov zaslaných do súťaže „dospeláci“ lepšie vnímajú ich pohľad na vesmír.

Cieľom vyhlásenia a realizácie tejto výtvarnej súťaže je podnietiť autorov žiackeho veku k poznávaniu vesmíru, ako aj dokumentovanie a popularizovanie astronómie výtvarnou výpoveďou najmenších. Výrazným prispením k cieľu je každým rokom objavovať a rozvíjať mladé talenty v oblasti výtvarnej tvorby. Problematika vesmíru je pre deti stále veľkým lákadlom a zdrojom inšpirácie, v ktorých dokážu prelínať svoju fantáziu a kreativitu s krásami neuchopiteľných planét a hviezd.

Výstava je prehliadkou výtvarných prác detí materských, základných a základných umeleckých škôl v okrese Trebišov.

vesmir2

Deti sa súťaže zúčastnili v piatich kategóriách:

1. kategória – materské školy

2. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ

3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ

4. kategória – základné umelecké školy – prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZŠ

5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

vesmir8Výkresy posielali žiaci spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2. Spomedzi rôznych tém, ktoré sa na prácach vyskytujú, Vás upútajú najmä kozmonauti a ufóni, ale aj obrazy z hlbín vesmíru, či našej slnečnej sústavy. Najčastejšou technikou je maľba vodovými a temperovými farbami,  grafika, no nechýbajú  ani ostatné techniky.

Odborná okresná porota sa zišla dňa 20. februára 2014, aby v každej z piatich vyhlásených kategóriách vybrala päť postupujúcich prác do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Okrem toho určila aj prvé tri miesta. Spomedzi všetkých prác vybrala tie, ktoré sú inštalované na tejto výstave vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra v Trebišove.

vesmir1Slávnostné vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy sa uskutočnilo 27. februára vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť v termíne od 27. 2. 2014 do 26. 3 2014, každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod.

Do tohto ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže sa do okresného kola v meste Trebišov zapojilo 11 materských škôl, 18 základných škôl, 3 špeciálne základné školy a 3 základné umelecké školy. Najsilnejšie zastúpenými boli dve kategórie žiakov základných škôl, ktoré vytvorili 276 prác s tematikou vesmíru. Zahanbiť sa nedali ani najmladší súťažiaci – škôlkari s 84 prácami. Základné umelecké školy prispeli 52 prácami. Spolu do súťaže sa zapojilo 412 detí a žiakov.

Výtvarné práce hodnotila odborná okresná porota  v zložení:

Materské a základné školy: akad. maliar Anton Vasilko, Mgr. Ján Pekarčík, Mgr. Mária Gimová.

Základné umelecké školy: Mgr. Ján Pekarčík, Mgr. Mária Gimová, Miroslav Tirpák

vesmir9

Porota rozhodla o udelení ocenení v okresnom kole výtvarnej súťaže a postupe na celoslovenské kolo nasledovne:

1. KATEGÓRIA

  1. miesto: Alexandra Eštuová, 6 r., MŠ Škultétyho Trebišov – „Našli sme nový život“
  2. miesto: Bianka Pajtášová, 5 r., MŠ Školská 3, Čierna nad Tisou – „UFO“
  3. miesto: Viktor Kloncko, 5 r., MŠ Michaľany – „Výprava na Mesiac“

Postupujúca práca:  Emka Lajčiaková, 6 r., MŠ Komenského 11, Trebišov – „Vesmírny tanec“

Postupujúca práca:  Barborka Faťolová,  4 r., MŠ Sirník – „Vesmírčatá“

 2. KATEGÓRIA

1. miesto: Samuel Puškár, 8 r., ZŠ Komenského 4, Sečovce – „Šťastný ufónik“

2. miesto: Barbora Bodnárová, 9 r., ZŠ Pribinova 34, Trebišov – „Spev sa ozýva vesmírom“

3. miesto: Ľubomír Štempák,  7 r.,  ZŠ Obchodná 5, Sečovce – „Planéta stonožiek“

Postupujúca práca:  Peter Juhász, 10 r., ZŠ s VJM,  Biel – „Mesto vo vesmíre“

Postupujúca práca:  Ema Kováčová, 10 r., ZŠ Komenského 8, Trebišov – „Talizman z vesmíru“

3. KATEGÓRIA

1. miesto: Lenka Ondrušová, 11 r., ZŠ Pribinova 34, Trebišov – „Hviezdne kreácie“

2. miesto: Dominika Michalčíková, 12 r., ZŠ Komenského 8, Trebišov – Bez názvu

3. miesto: Dominika Mentová, 14 r., ZŠ s MŠ Letná 90, Novosad – „Teleportér na Mesiaci rok 2314“

Postupujúca práca: Jessika Krivdová, 14 r., ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov – „Vesmírny sen“

Postupujúca práca: Lenka Pulková, 14 r., ŠZŠ internátna Poľná 1, Trebišov – „Vesmírna raketa“

4. KATEGÓRIA

1. miesto:  Matej Hniďák, 10 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „Kozmonaut“

2. miesto:  Bibiána Nináčová, 7 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „Planétka“

3. miesto: Adam Balkovič, 9 r., ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce – „Kozmonaut na prieskume“

Postupujúca práca: Emma Gajdošová, 9 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „Návšteva z vesmíru“

Postupujúca práca:  Michal R. Hreško, 9 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „Ďaleký svet“

    5.  KATEGÓRIA

1. miesto: Dávid Sakal – Šega, 14 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „Už sú tu dávno“

2. miesto: Sófia Štefanová, 12 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „Prieskum“

2.  miesto: Simona Kovaľová, 15 r., ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce – „Vesmírny sen“

3. miesto: Dáša Bírová, 13 r., ZUŠ Mariánske námestie 5, Trebišov – „ V znamení tigra“

Postupujúca práca: Sára Kožuchová, 12 r., ZUŠ Mariánske námestie 5,  Trebišov – „Krásna mimozemšťanka“

Všetky uvedené práce postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

vesmir6vesmir5

vesmir7vesmir4

vesmir3

 

Tento článok si prečítalo 2 294 ľudí