Hľadanie pravdy v úvahach významného konvertitu a mysliteľa MUDr. Pavla Straussa

straus3V trebišovskom kaštieli sa túto nedeľu, 2.marca 2014, uskutoční tematické stretnutie s názvom MUDr. Pavol Strauss – Hľadač pravdy. Návštevníci víkendového popoludnia sa oboznámia s procesom hľadania pravdy u pozoruhodného mysliteľa druhej polovice minulého storočia MUDr. Pavla Straussa. Bol to významný lekár, konvertita, filozof a dokonca aj hudobne nadaný človek. Hovoreným slovom bude od 16.00 hodiny sprevádzať všetkých prítomných Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., v zrkadlovej sieni Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína.

Životný príbeh rodáka z Liptovského Mikuláša, povolaním lekára, taktiež nadaného klaviristu, ale predovšetkým osoby hlbokej ľudskej duše môže poslúžiť ako príklad zavŕšenia hľadania pravdy. Počas druhej svetovej vojny bol prenasledovaný kvôli svojmu židovskému pôvodu. Iba kvôli zázračným udalostiam unikol nebezpečenstvu deportácie do koncentračného tábora. Po vojne študoval a praxoval aj v Zürichu. Hoci bol často šikanovaný, pôsobil za totalitného režimu ako lekár v Bratislave, Skalici a napokon v Nitre, kde sa aj usadil. Tu bol aj pochovaný v roku 1994.

straus2

Povinnosť hľadať pravdu vyplýva zo samotnej štruktúry človeka a nikto sa jej nesmie dobrovoľne vzdať, lebo tým popiera svoju vlastnú ľudskú dôstojnosť. Pavol Strauss, od chvíle kedy našiel osobnú vieru v Ježiša Krista a krstom sa pričlenil do Katolíckej cirkvi, neustále reflektoval kresťanské náboženstvo a poslanie kresťanov vo svete.

strausHodnota originálnych úvah na tému kresťanstva, ktoré zaznejú v kaštieli na tomto stretnutí, sú umocnené, ak si poslucháči budú uvedomovať, že pochádzajú z pera konvenčného židovského konvertitu, ktorý padol z intelektuálnej pýchy a obrátil sa celým bytím ku Kristovi. Preto je Pavol Strauss stotožnený s myšlienkou, že prijatie alebo odmietnutie kresťanstva znamená prijatie alebo odmietnutie Ježiša Krista. Prezentáciu vybraných myšlienok MUDr. Pavla Straussa si návštevníci pozrú i v Power pointovom prevedení. Jej obsah ponúka aj výber z jeho tvorby. Na stretnutí budú môcť účastníci hľadať odpovede na svoje otázky súvisiace so životom vnímavého filozofa a diskutovať o prezentovaných úvahách.

pozvánka zrkadlovka

Tento článok si prečítalo 1 353 ľudí