Milhostov bude mať kanalizáciu za vyše milión eur

/TREBIŠOV, 2. marca/ – V Trebišove sa tento mesiac začína s dlho očakávanou výstavbou kanalizácie pre mestskú časť Milhostov. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol podľa mestského úradu veľmi komplikovaný a zdĺhavý, dvakrát sa opakoval a rozhodoval o ňom aj súd.
„Aj z týchto dôvodov bolo požiadané o zmenu termínu ukončenia diela, ktorá bola riadiacim orgánom odsúhlasená na 31. decembra 2014. Stavebné práce bude vykonávať firma Gepstav, s.r.o., Michalovce, ktorá ponúkla vo verejnom obstarávaní zhotovenie diela za najnižšiu cenu – 1.032.889 eur,“ informovala TASR Zuzana Albrechtová z kancelárie primátora mesta.
Pôjde výlučne o splaškovú kanalizáciu, nebude teda odvádzaná dažďová voda. V miestnej časti Milhostov vybudujú gravitačnú stokovú sieť a s existujúcou kanalizačnou sieťou Trebišova bude spojená výtlačným potrubím, v ktorom budú zabudované odbočky pre odkanalizovanie priemyselného parku a obytnej zóny na Cukrovarskej ulici. Kanalizácia po ukončení pôjde pod správu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a.s., Košice, závod Trebišov.

Zdroj: TASR, foto: ilustračné

 

 

Tento článok si prečítalo 1 939 ľudí