Nová brožovaná publikácia z kaštieľa prezradí všetko o múzeu a histórii s ním spätou

kastiel fotoMúzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove má v tomto čase veľa noviniek. Keďže krajania ako i samotní zamestnanci múzea sú hrdí na svoju kultúru, ctia si ju a podporujú i naďalej. Najvhodnejším spôsobom ako o tom dať vedieť je zaznamenávať a informovať. Znamenitou mierou k zveľaďovaniu kultúrnosti prispieva aj kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v Trebišove. A to nielen svojimi rozmanitými interaktívnymi činnosťami, ale teraz už aj dlho očakávanou brožovanou publikáciu.

S príznačným názvom „Kaštieľ a múzeum v Trebišove“ podáva jasne a cielene tie najpodstatnejšie informácie o historickej budove. Autor propagačného diela, pracovník múzea PhDr. Ján Chovanec, PhD., v nej popisuje starobylý Trebišov s jeho najvýraznejšími architektonickými prvkami, cirkevnými stavbami. Významnú pozornosť je venovaná hradu Parič, kaštieľu Andrássyovcov ako i jednotlivým členom šľachtického rodu Andrássyovcov. Čitateľom brožúry autor približuje rodinné väzby tejto šľachty a jej spätosť s naším mestom. Nevynímajúc prostredie grófskeho parku s jeho dominantou- Mauzóleom grófa Andrássyho. kastielmuezumDozvedieť sa z kaštieľnej „novopečenej“ tlačoviny môžete o všetkých stálych expozíciách múzea, výstavných celkoch, hospodárskych budovách nášho areálu a piatich fondoch, v ktorých sú umiestnené hodnotné zbierky. Včlenené fotografie umocňujú výpovednú hodnotu a presnosť textových častí publikácie. Na vnútorných stranách obálky pozorný čitateľ nájde ilustrácie máp Trebišova z vojenského mapovania Uhorska v 18. a 19. storočí.

Publikácia sa snaží byť prínosom pre všetkých, ktorí si ctia svoje historické hodnoty, regionálne tradície a ľudovú kultúru našich predkov. Dostanete v nej odpovede na otázky, ktoré ste donedávna mali o svetodejinnej kultúrnej pamiatke mesta Trebišov.

Publikáciu je možné zakúpiť v priestoroch turistického informačného centra na prízemí kaštieľa v sume 2,50 eur.

Kaštieľske listy 002

FOTO: Jozef Danko

Tento článok si prečítalo 2 286 ľudí