Čo všetko v sebe ukrýva kultúra? Čo prezrádza jej duchovný rozmer?

V historickej dominante Trebišova, v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína pripravujú stretnutie s predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda a odborným asistentom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v jednej osobe, doc. ThDr. Michalom Hospodárom, PhD. Tematicky bude stretnutie zamerané na kultúru, ktorú prednášateľ priblíži z pohľadu kresťanstva. Rozprava sa uskutoční 12. októbra 2014 o 16. 00 hodine v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa.

kultura

Doc. Hospodár vo svojej prednáške prejde od vymedzenia všeobecného obsahu pojmu kultúra ku kresťanskej kultúre, ktorá je vlastne súhrnným vyjadrením človeka o sebe, o Bohu a o svete.

Kresťanská kultúra spolu s jej súčasťou, ktorým je umenie, vzniká pôsobením Svätého Ducha cez prizmu talentu. Preto podľa slov docenta Hospodára; veriaci človek, tvorca kresťanskej kultúry, by mal byť v stave Božej milosti a neustáleho cibrenia vnímavosti na podnety „zhora“. Umenie ako časť kultúry je najvyšším prirodzeným darom, ktorý dal Boh ľuďom. Z umeleckej tvorby vzniká krása, rozliata do slov, farieb a tónov. Kultúrnosť je vlastne personalizácia kultúry.

Počas nedeľného popoludnia v múzeu bude celý obraz komunikovanej témy dopĺňať aj prezentácia spevu, tvorby ikon a drevorezby.

Tento článok si prečítalo 1 903 ľudí