Múzejný kinematograf vám predstaví osobnosť zemplínskeho regiónu

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pripravuje stretnutie s osobnosťou zemplínskeho regiónu pod názvom Múzejný kinematograf. Táto muzeálna aktivita je určená širokej verejnosti a je výsledkom prebiehajúceho projektu.

Projekt „Múzejný kinematograf“ návštevníkom trebišovského kaštieľa bude prezentovať výsledky prieskumov realizujúcich Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove a to premietaním spracovanej dokumentácie v priestoroch múzea.

Natočené a zostrihané materiály budú z oblasti zvykov a tradícií, remesiel a remeselníkov, osobnosti regiónu, historických pamiatok, taktiež vlastných expozícií múzea, či zbierkových predmetov, ako i  tradičnej ľudovej kultúry a realizovaných podujatí. Následne sa budú postupne dokumentovať predmety, uchované činností, ako aj životné posolstvá ľudí z regiónu a tým prehlbovať vzťah, nielen Zemplínčanov, k tradičným hodnotám.

Prvé stretnutie na „Múzejnom kinematografovi“ bude venované pedagógovi, publicistovi, regionálnemu historikovi a kronikárovi Pavlovi Ružanovi. Dokument zaznamenáva jeho vlastnú výpoveď o živote, pracovných činnostiach a rozmanitosti aktivít. Za osobnej účasti Pavla Ružana sa stretnutie uskutoční 14. septembra 2014 o 15.00 hodine v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa. Po ukončení dokumentu bude prebiehať beseda s hosťom.

kinematografruzan

Tento článok si prečítalo 1 827 ľudí