Kreativita starých mám a otcov prezentovaná v kaštieli

Okresná nezisková organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trebišove plánuje uskutočniť v roku 2014 svoju prvú aktivitu v historickom priestore mesta – v Andrássyho kaštieli. Členovia organizácie budú vystavovať svoje diela ručných prác. Seniori tu predstavia veľmi zaujímavé exempláre výšiviek, pletených a háčkovaných prác, ktoré po desiatky rokov zhotovovali. Výstava „Kreativita starých mám a otcov“ bude slávnostne otvorená v Dvorane, na prízemí Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, vo štvrtok, 23. januára 2014 o 15:00 hodine. Návštevníci inštitúcie môžu obdivovať kreativitu a šikovnosť stále aktívnych dôchodcov.

Jednota dôchodcov na Slovensku má už vyše 70 000 členov, no v okrese Trebišov nemala do vlaňajška žiadne zastúpenie. Až koncom januára 2013 niekoľko nadšencov založilo túto neziskovú organizáciu aj v našom okrese. Na území mesta vznikli hneď 3 základné organizácie a následne ďalšie 3 v obciach Dvorianky, Vojčice a v Zemplínskej Novej Vsi (časť Zemplínsky Klečenov). Koncom minulého roka vznikla základná organizácia Jednoty dôchodcov v meste Trebišov, pričom spolu je v okrese mesta Trebišov už vyše 170 členov. Predsedníčkou okresnej rady je Magda Haburová. Jadro organizácií tvoria veľmi aktívni seniori, ktorí organizujú a zapájajú sa do rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí. V rámci kultúrno-spoločenských aktivít to boli návštevy divadla, rôznych predstavení a zástupcovia okresnej organizácie úspešne reprezentovali okres na celoslovenských športových hrách, odkiaľ si priniesli aj cenné trofeje.

Výstava bude vo výstavných priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove nainštalovaná do 9. marca 2014.

pozvankakreativita

Tento článok si prečítalo 1 799 ľudí