Deti považujú pomáhanie si za prirodzené. Svedčí o tom aj Detský čin roka 2013

list_dcr

Deti, ktoré idú príkladom dospelým. Anketa Detský čin roka pozná svojho tohtoročného víťaza. V siedmich kategóriách vybrala víťazov porota zložená z takmer 120 000 slovenských detí a výberovej komisie osobností.

Tento rok napísalo o svojich dobrých skutkoch 8186 detí a detských kolektívov. Výberová komisia z nich vybrala 35 nominácií, ktoré zaslala na posúdenie detskej porote – do škôl. V detskej porote hlasovalo 118 490 detí.

Ocenení boli:

–         Kategória Záchrana života, Jakub Vizičkanič zo ZŠ Topoľčany za duchaprítomnú pomoc malému dieťaťu

–         Kategória Pomoc v rodine, Viktória Tóthová, ZŠ Čierny Balog za pomoc a podporu chorej krstnej mamy

–         Kategória Pomoc rovesníkom, Kolektív žiakov 2. triedy, ZŠ Staničná Košice priateľskú pomoc a podporu spolužiaka

–         Kategória Pomoc ľuďom, Šimona Ešeková, ZŠ Trnovec nad Váhom za nezištnú pomoc rodine s deťmi

–         Kategória Pomoc prírode, Rút Marcinčáková, ZŠ za záchranu šteniatok a dlhodobú pomoc prírode

–         Kategória Dobrý nápad, Kolektív školského parlamentu a žiaci školy ZŠ Sibírska Prešov, za organizovanie zbierky hračiek na pomoc hendikepovaným deťom

–         Cena Sašky Fišerovej – Malý veľký čin, žiaci ZŠ Tbiliská,

_detsky_cin_roka

Medzi vybranými skutkami sú tie najreprezentatívnejšie, zaujímavé aj prekvapivé historky. Príbehy, ktoré sú napísané životom, no režírované deťmi. Jeden z víťazov zachránil život malému dieťaťu, hoci sám bol pripútaný na lôžko, inde žiaci dlhodobo zbierali a predávali hračky aby výťažkom zo zbierky pomohli hendikepovaným kamarátom. Príbehy sú dôkazom toho, že v najmladšej generácii prevládajú nezištné a správne hodnoty vzájomnej pomoci.

„Listy detí a učiteľov k Detskému činu roka sú pre mňa zdrojom úžasu nad tým, že deti sú často zrelšie a zodpovednejšie ako dospelí ľudia. Fascinuje ma, ako prirodzene sa stavajú k veciam, ktoré my, dospelí, problematizujeme.“ Hovorí Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., z ústavu humanitných štúdií, člen výberovej komisie.

Anketa Detský čin roka funguje na Slovensku od roku 1999 a počas svojho pôsobenia ocenila veľké množstvo skutkov detí, ktoré je možno nájsť aj v knižných publikáciách, či na stránke Detského činu roka. Do detskej poroty sa zapojili aj Základné školy v Trebišove, napríklad na ZŠ Komenského príbehy v tlačenej forme viseli aj na nástenkách. Tak sa nimi mohli obohatiť nie len deti a učitelia, ale aj rodičia a ostatní zamestnanci školy. Veľké činy malých ľudí vyznievajú zvlášť dôrazne v čase, kedy sa dlhodobo diskutuje o postavení detí a rodiny v spoločnosti a aj na Slovensku stúpa počet chudobných a sociálne odkázaných, ktorí si sami nedokážu pomôcť.

Tento článok si prečítalo 1 811 ľudí