Vedeli by ste vnímať sociálne témy prostredníctvom umenia? S dávkou irónie svoj pohľad poskytne čerstvý absolvent Peter Valiska- Timečko

Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD. predstaví svoju tvorbu prostredníctvom vlastnej absolventskej výstavy ArtD. v Koniarni, priestore určenom pre súčasné umenie, ktorý je súčasťou areálu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

Mladý umelec absolvoval odbor grafika na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici, kde v júni 2014 ukončil aj doktorandské štúdium kolekciou diel s tematikou „sociálne pasce“, pričom sa zameral na kritiku farmaceutického priemyslu, ako aj nadmernej, zbytočnej a často ničivej konzumácie liekov.

Tvorba autora má intermediálny a konceptuálny charakter. Okrem prác na papieri (grafika, rôzne typy autorskej tlače a maľby) vytvára objekty, interaktívne inštalácie, public artové intervencie v rôznorodých mediálnych a aktivistických a participatívnych polohách.

V kolekcii prezentovaných diel, ktoré vznikali v rokoch 2012 – 2014, predstavuje autor kontroverznú tematiku chorobnosti, ktorú vníma ako problém „zdravia“ spoločnosti. Všíma si paradoxy pri sprostredkovaní „zdravia“ (pacient verzus záujmy biznisu). Pohľad autora na túto tematiku je kritický, ironický a súčasne investigatívny. Výstava pozostáva z rôznych súborov diel, ktoré sa líšia médiami, formami a stratégiami použitia výtvarných prostriedkov a distribúcie diel. Spája ich téma, okolnosti vzniku, ale aj samotná multižánrovosť autora. Valiska pracuje kontextuálne – so zámernou zmenou jazyka, štýlu a výrazových prostriedkov a použitých materiálov.
Cyklus „zipsových“ materiálových obrazov, ktoré odkrývajú ničivé, brutálne dôsledky nežiadúcich účinkov konkrétnych liečiv je doplnený autorskými pohľadnicami so zábermi na detaily devastovaných tiel a tvárí konzumentov farmaceutík.
Solitérnym objektom na výstave je inštalácia s tabletkami Klenoty medicíny (2013), ktorá pôvodne predstavovala „site specific“ podvratnú inštaláciu vo vitríne na zákusky v obchodnom dome v Prahe.

Súbor najnovších diel Petra Valisku-Timečka s témou kritiky farmaceutického biznisu je na výstave doplnený ukážkami skorších diel autora s tematikou sociálnych pascí v podobe materiálových objektov z cyklu McDonalds (2009 -2010), Zakázané ovocie(2009), Euro-trap (2010), „žalúziové“ objekty z cyklu Inner Sanctum (2012), či interaktívny „zispový“ obraz mladej moslimskej ženy Aisha (2012).

Valiska- absolvenstká výstava

Výstava poskytne divákovi pohľad do súčasných tendencií jazyka a štýlu vizuálneho umenia nastupujúcej výtvarnej generácie prostredníctvom aktuálnych, často zahmlievaných sociálny tém. Agenda Valiskových sociálnych pascí sa podľa vnímania samotného tvorcu dotýka každého jednotlivca a celku súčasnej civilizácie, ktorá si pod tlakom systému sama nastavuje pasce.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 23.júla 2014 o 18.00 hodine a potrvá v Galérií Koniareň do 11. augusta 2014. Kurátorkou novoinštalovaných kreatívnych diel bude PhDr. Alena Vrbanová, PhD. Výtvarný talent Petra Valisku-Timečka máte k dispozícii každý deň v týždni, v čase od 10.00 – 18.00 hodiny.

Tento článok si prečítalo 1 956 ľudí