O aktuálnej situácii v nezamestnanosti s riaditeľom trebišovského Úradu práce

urad_prace/TREBIŠOV, 20.9.2013/ Nezamestnanosť je problém, ktorý dlhodobo trápi tisícky Slovákov, na východe krajiny obzvlášť. Aké sú aktuálne čísla nezamestnanosti v okrese Trebišov a aké sú reálne možnosti zamestnať sa?

Pálčivými otázkami nezamestnanosti v našom regióne sme sa zaoberali v rozhovore s riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, Mgr. Miroslavom Tóthom.

Čísla pravidelne klesajú, avšak veľmi pomaly

V júli 2013 bolo na ÚPSVaR Trebišov evidovaných 13541 osôb bez práce, ktorým je k dispozícii 98 pracovných miest. Percento nezamestnanosti je 23,41%. Medziročné porovnania nezamestnanosti v trebišovskom okrese v júli roku 2012 a 2013 poukazujú na jej pokles o 2, 13 percentuálneho bodu. „Pozitívom je, že krivka pravidelne klesá, avšak rozdielom je veľmi nízke číslo“, konštatuje p.Tóth.

Najkritickejšou kategóriou sú občania bez ukončeného základného vzdelania, ktorých by bolo na trhu práce z dôvodu nízkej kvalifikácie ťažké umiestniť aj za ideálnych podmienok. Veľký problém nájsť prácu má tiež veková kategória nad 50 rokov, situácia je o to vážnejšia, že tejto skupine ľudí môžu odpracované roky chýbať pri neskoršom výpočte starobného dôchodku.

Najväčší dopyt je po manuálnych prácach

Najviac ľudí zamestnávajú v Trebišove Tatravagónka a.s. a Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s. . V regióne chýba ďalší významný zamestnávateľ, ktorý by dokázal ponúknuť prácu a príležitosti pre nezamestnaných.

V súčasnosti, “uvádza p. Tóth, „je situácia na trhu práce stabilná, neočakávame jej zmenu“.

Spomedzi 98 pracovných miest je dopyt najmä po manuálnych pracovníkoch. Voľné sú pozície zvárača, zámočníka, operátora výroby – káblové zväzky. Zvlášť veľký záujem je o zváračov s absolvovaným zváračským kurzom.

Na mieru nezamestnanosti každoročne pozitívne vplývajú aj sezónne práce, ktoré sú u nás veľmi rozšírené.

Cestou pre mladých je dosiahnutie čo najvyššieho vzdelania

V júni tohto roku pribudlo do evidencie nezamestnaných 81 absolventov stredných a vysokých škôl, celkovo bolo v evidencii nezamestnaných 541 absolventov. Prílev sa očakáva najmä teraz v septembri, kedy pribúda každoročne približne 300 bývalých stredoškolákov.

Absolventi vysokých škôl majú najvyššiu šancu uplatnenia, väčšinou sú v evidencii ÚPSVaR najviac šesť mesiacov.

DO CLANKU

Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Od mája 2013 existuje možnosť kvalifikovať sa v rôznych kurzoch s podporou finančných prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR. „Uchádzač o zamestnanie, ktorý z vlastnej iniciatívy absolvuje určitú formu vzdelávania a prípravy pre trh práce a na základe toho si nájde prácu, má nárok na preplatenie plnej výšky nákladov na vzdelávanie, najviac však do sumy 600 eur“.

Pre porovnanie, ceny zváračských kurzov sa pohybujú priemerne vo výške od 90 do 700 eur. Ak ako uchádzač o zamestnanie takýto kurz absolvujete a zamestnáte sa na príbuznej pozícii, na základe pracovnej zmluvy a dokladu o absolvovaní a zaplatení kurzu, máte právo na jeho preplatenie do výšky 100% nákladov, najviac však 600 eur.

Cieľom je pomôcť uchádzačom o zamestnanie zvýšiť svoju atraktivitu na trhu práce“, dodáva p.Tóth. Na základe rastúceho dopytu sa ÚPSVaR chystá v najbližšom období realizovať kurz bezpečnostných pracovníkov – SBS.

Projekty na podporu zamestnávateľov

Spustené sú dva nové projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest. Národný projekt XX je zameraný na podporu zamestnávania v samospráve. Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie (UoZ) mladší ako 29 rokov, projektu sa však môžu zúčastniť aj občania vo vekovej kategórii nad 50 rokov, vedení v evidencii najmenej pol roka. Zamestnávateľovi, ktorý príjme UoZ na plný pracovný úväzok na dobu najmenej 12 a najviac 18 mesiacov, bude vždy na polovicu tohto obdobia poskytovaný príspevok na mzdy vo výške najviac 456,54 EUR.

Pri Národnom projekte XXI/A je výška príspevku rovnaká, určený je malým a stredným podnikateľom a uchádzačom o zamestnanie do 29 rokov.

Podľa slov p. Tótha, podporiť treba aj malých a stredných podnikateľov, no v kraji už dlhšie absentuje významnejší zamestnávateľ. Projekty, ktoré prichádzajú do obehu, sú zostavené na základe predošlých pozitívnych skúseností. „Staviame na tom, čo sa nám osvedčilo,“ dodáva. „Veríme, že zamestnanosť bude stúpať aj naďalej a robíme všetko preto, aby tento trend nabral vyššie tempo“.

 

 

Tento článok si prečítalo 5 160 ľudí