Máte na zvládanie rôznych životných situácií dobre vycibrenú emocionálnu inteligenciu? Kedy nám dokáže najviac pomôcť?

V priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove sa v utorok, 23. septembra 2014, uskutoční jedna zo zmysluplných besied spolu s prezentáciou, na ktorej sa čitatelia i široká verejnosť dozvie zaujímavé informácie o schopnosti sledovať, spoznať a ovládať vlastné pocity i emócie, ako aj pocity ostatných ľudí. O spôsobe rozlišovať ich a využívať vo svojom myslení a konaní. To všetko v sebe zahŕňa emocionálna inteligencia (EI).

eiStretli ste sa už niekedy s týmto pojmom? Po prvýkrát ho použili psychológovia Salovey a John Mayer v roku 1990. Jedným zo základných rozdielov IQ a EI je ten, že EI nie je možné chápať ako merateľnú veličinu. Nevieme exaktne merať väčšinu osobnostných a sociálnych čŕt, ako sú napríklad láskavosť, sebavedomie, úcta k druhým. Môžeme ich však rozpoznať a uznať, že sú dôležité. EI zahŕňa také kvality ako je chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života.

Na rozdiel od IQ môžeme povedať, že EI je jednou zo základov úspešnosti a spokojnosti človeka v jeho živote.

IL-empatiaObsahom utorňajšej prezentácie, ktorá začne o 14.00 hodine, bude aj pohľad na intelekt z iného uhla pohľadu ako to býva zvykom. Nebude chýbať ani interaktívny IQ test, ktorý poslúži na rozhýbanie závitov a precvičenie si základných rozumových zručností. Hlavným cieľom besedy bude navnadiť pokojnú a poučnú atmosféru vďaka novým technológiám a ľudskému dôvtipu.

pozvanka na Emocionalna inteligencia

Tento článok si prečítalo 2 124 ľudí