Koncert Zboru sv. Archanjela Michala ponúkol Trebišovčanom duchovný zážitok

V historickom kaštieli Andrássyovcov, v sídle Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa uskutočnil, uplynulý pondelok, Veľkonočný koncert Gréckokatolíckeho Zboru sv. Archanjela Michala z Vojčíc.

koncert2Zbor sv. Archanjela Michala z Vojčíc existuje už 40 rokov. Zbor bol zložený pri gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána vo Vojčiciach v roku 1985. Bolo v ňom 18 členov. Tvorili ho ženy, dievčatá, rovnako aj manželia. Spievali v ňom i chlapi, no časom odišli a v zbore ostalo len ženské pokolenie. Zo začiatku speváčky zboru chodili spievať na odpusty po farnostiach. Láska k spevu im je stále veľmi blízka, aj keď ich je v zbore už menej. Vzdávať Bohu chválu a vďaku prostredníctvom tónov piesní v súčasnosti prejavuje 9 zboristov nielen na cirkevných podujatiach, ale i príležitostných koncertoch. Ich repertoár zahŕňa piesne v cirkevnom jazyku, staroslovienskom i piesne gréckokatolícke.

koncert3

Členovia zboru spievajú vo Vojčiciach každú nedeľu na sv. liturgii. Svoje duchovné spevy pravidelne prezentujú aj v susedných  farnostiach na odpustoch, napríklad vo farnosti Hriadky a Milhostov. koncert4Piesne v podaní Zboru sv. Archanjela Michala z Vojčíc znejú počas viacerých kresťanských sviatkov, napríklad Veľkej noci, Vianoc, ale taktiež spestrujú sviatosti krstu, sobášov, či chvíle adorácií. Dirigentkou zboru bola v minulosti Mgr. Jarmila Praščáková. Súčasnou vedúcou zboru je Marcela Demková. Počas koncertu zboristi zaspievali veľkonočné piesne zo spevníka náboženských piesní. Týmto koncertom členovia Zboru sv. Archanjela Michala z Vojčíc pripomenuli Rok Sedembolestnej Panny Márie, lebo práve aktuálny rok, rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska. Takto o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska.

Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Rok Sedembolestnej Panny Márii nadväzuje na Rok sv. Cyrila a Metoda (2013). Rok našej Patrónky – Sedembolestnej Panny Márie bude trvať do 31. decembra 2014.

koncert5koncert 1

Tento článok si prečítalo 2 068 ľudí