Fauna Zemplína oddnes prezentovaná v trebišovskom múzeu

kastielMúzeum a Kultúrne centrum južného  Zemplína v Trebišove v spolupráci so  Zemplínskym  múzeom  v Michalovciach plánuje vo svojom výstavnom priestore EMELET sprístupniť výstavu s názvom  Výber z fauny Zemplína. Vystavované predmety pochádzajú z výberu exponátov bohatej stálej Prírodovednej expozície Zemplínskeho múzea, prezentujúcej 353 preparátov vtákov a 58 preparátov cicavcov.  Autorom výstavy je Ing. Tibor Vongrey, zoológ múzea v Michalovciach.

Nakoľko je väčšia časť rozlohy Dolného Zemplína tvorená Východoslovenskou rovinou, ktorá na Slovensku predstavuje, vo svojej východnej časti, jedno z najrozsiahlejších mokraďovýchúzemí;  nachádzajú sa tu  početné korytá riek, kanálov, mŕtvych ramien, močiarov, mokré lúky, bahenné oblasti, polia, suché lúky, poľné lesíky, kroviny a záhrady, rybníky, či vodné nádrže.

zver4Všetky spomínané biotopy sú domovom rozmanitých druhov vtákov a cicavcov. Vzhľadom  na  charakter  územia  sa mnoho  voľne  žijúcich  vtákov  a  cicavcov  viaže  práve  na biotopy tejto oblasti.

zver1Na výstave bude umiestnených 60 kusov preparovaných zvierat. V prvej vitríne púta pozornosť 11 lebiek. Okrem iných aj lebka Vlka dravého, Líšky hrdzavej, Jazveca lesného, Šakala zlatého, či Srny hôrnej. Druhá a tretia vitrína poukazujú na vodné vtáctvo, ku ktorým patria tzv. bahenní bojovníci. Tí sa na Zemplíne  vyskytujú  len  v čase  jarnej  a jesennej  migrácie. Radíme sem Kalužiaka štíhleho, Kulíka  piesočného, Bojovníka  bahenného, Hvizdáka  veľkého, ale aj Močiarnicu tichú, Žeriav popolavý i Čapličku vlasatú. V ďalšej sklenenej vitríne je vystavená skupina druhov, hniezdiacich na našom Zemplíne – kačice.

V piatej vitríne návštevníci uvidia aj živočíchy viažuce sa na ľudské sídla. Z nich je známy Bocian biely, ktorý je považovaný za vtáčí symbol Zemplína. Nájdeme tu Kuvika vrabčieho, ale aj dravce-  Jastraba krahuleca,  Kaňu  sivú, Myšiaka hôrneho a ďalšie. Drobné spevavce sú zastúpené  v poslednej  vitríne výstavného priestoru.

zver5K pozoruhodným exemplárom patria: Trasochvost žltý, Stehlík pestrý, Glezg hrubozobý, Včelárik  zlatý, Holub hrivnák. Toto je len časť menovaných zvierat a živočíchov, ktoré budú od dnes vyinštalované v Andrássyho kaštieli. Okrem uvedených vtákov sú súčasťou výstavy aj Diviak lesný, Diviak lesný, Bobor európsky, Šakal zlatý, Los mokraďový, ktorých zahliadnu voľne v priestore pozorní hostia múzea a priaznivci živočíšnych druhov, vyskytujúcich sa v určitom prostredí.

Výstava bude sprístupnená 9. januára 2014 a pozrieť si ju môžu Trebišovčania i hostia nášho mesta do 21. apríla 2014.

zver 6

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Jozef Danko

 

Tento článok si prečítalo 2 866 ľudí