Vianočný koncert zborov zaznie na Štefana

zbor TVMiešaný spevácky komorný zbor Corale Collegium pri ZUŠ v Trebišove koncertuje pri rôznorodých kultúrnospoločenských podujatiach mesta, ako aj pri príležitostiach cirkevných sviatkov. Nebude tomu inak ani počas týchto kresťanských sviatkov. Na druhý sviatok vianočný, 26. 12., usporiada tento komorný spevácky zbor spoločne s hosťujúcim Speváckym zborom mesta Humenné, Vianočný koncert.
Dirigentkou zboru Corale Collegium je od jeho založenia Izabela Bulinská a klavírnou korepetitorkou je PaedDr. Veronika Jakimová.

izabela bulinska

zbor HumenneSpevácky zbor mesta Humenné je amatérske hudobné teleso, v ktorom pôsobia občania mesta s cieľom šíriť vokálno-hudobné umenie medzi najširšou verejnosťou. So svojou 19 ročnou činnosťou má bohaté skúsenosti doma i v zahraničí. V súčasnosti je dirigentkou tohto zboru Nadežda Havriľáková, ktorá je zároveň i jeho hlasovou pedagogičkou. Na klavíri zbor sprevádza Tatiana Griščíková.

 

Koncert sa uskutoční v rímsko-katolíckom kostole Navštívenia blahoslavenej Panny Márie na Mariánskom námestí o 16.00 hodine v Trebišove. Oba spevácke zbory potešia spevom všetkých, ktorí sa štvrtkové popoludnie vyberú do chrámu Božieho. Aj krásnymi hlasmi a tónmi, nielen vianočných skladieb, bude prejavené slávenie Narodenia Božieho syna.

zbor Tv 2zbor corale

Tento článok si prečítalo 2 915 ľudí