V Galérií KONIAREŇ sa otvára výstava počítačového umenia a digitálnych médií

V Galérií Koniareň sa uskutoční ďalšia z výstav súčasného umenia. Cyklus výstav pod názvom Mladé kone je aktuálne v poradí treťou prehliadkou umenia v galérii Koniareň, v tomto prípade však ide o výstavu zameranú na intermédia, digitálne média  a počítačové umenie. Čomu prislúcha aj jej názov. 5. Generácia počítačového umenia štartuje 19. októbra 2013 vernisážou o 19:00 hod. v areáli bývalej Jazdiarne v priľahlej budove Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

mlade kone

Koncepcia výstavy sa zameriava na vedúcu osobnosť Michala Murina, ktorý vedie v súčasnosti ateliér Digitálne média na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici a časť študentov v ateliéri Nové média na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Pre výstavný cyklus Mladé kone v Galérii Koniareň v Trebišove sa rozhodol predstaviť prevažne absolventov magisterského, ale aj doktorandského štúdia. Sedem autorov zastupujúcich mladú generáciu spolu s ním predstaví zaujímavý prierez digitálneho umenia v kontexte dvoch vysokých umeleckých škôl na Slovensku.

Už názvom celej výstavy Michal Murin naznačuje, že na Slovensku existuje už niekoľko generácií – umenie nových médií, nových technológií a že bežný divák sa slova NOVÝ v názve nemusí obávať, pretože už na prelome 60. a 70. rokov existovalo počítačové umenie. Najnovšie technologické možnosti, projektory, dostupnosť senzorov, programátorské schopnosti umožňujú vytvárať mladým výtvarníkom zaujímavé umelecké formy.

Michal Murin (1963, Prešov), je v Bratislave žijúci multimediálny slovenský umelec, organizátor, vysokoškolský pedagóg, tvorca inštalácií, objektov, performancií, akcií, venuje sa zvuku, novým médiám a konceptuálnemu umeniu. V roku 2012 mu bol udelený titul docent.

Ďalším autorom je Tomáš Rafa, ktorý je absolventom magisterského štúdia v ateliéri Digitálne média FVU v Banskej Bystrici je víťaz ceny Oskara Čepana a svoje umelecké smerovanie naštartoval práve v Michalovciach, kde vytvoril video pri ktorom hral futbal s miestnymi rómskymi deťmi pri veľkom deliacom múre.

Richard Kitta ukončil doktorandské štúdium v ateliéri Digitálne média, v súčasnosti pôsobí ako asistent v ateliéri Nové média na FU v Košiciach. Venuje sa prevažne interaktívnym inštaláciám, softvérom a je vydavateľom časopisu ENTER a spolu s Michalom Murinom koncipujú program Galérie DIG v Košiciach.

Juraj Sasák je interným doktorandom v ateliéri  Digitálne média  FVU v Banskej Bystrici, pôsobí v Košiciach a spolupracuje s Galériou DIG. Tematicky  sa  prevažne venuje sociálnym sondám, analyzuje závislosť jednotlivca na internete.

Lukáš Matejka je absolvent magisterského štúdia v ateliéri Digitálne média na FVU v Banskej Bystrici, kde je v súčasnosti interným doktorandom. Je aktívny organizátor a autor medzinárodných projektov.

Linda Van Dalen je absolventka ateliéru Nové médiá na FU v Košiciach, venuje sa prevažne performancií spojenej s interaktivitou. Vo svojej tvorbe často prezentuje emotívne a feministicky orientované interaktívne inštalácie, zaoberajúce sa vzťahom muža k žene.

Ľubomír Štec je absolvent ateliéru Nové médiá na FU v Košiciach a zapodieva sa interaktívnymi inštaláciami a počítačovými hrami s istým humorným posunom. Využíva možnosti GAME a WEB prostredia a možností softvérov Flash a PureData.

Posledným z vystavovateľov na tejto výstave je Matej Ivan je študent 6. ročníka ateliéru Nové médiá na FU v Košiciach, ktorý svoje bakalárske štúdium ukončil v ateliéri Digitálne médiá na FVU v Banskej Bystrici. Žije v Michalovciach a aktívne sa zapája do činnosti Galérie DIG.

Výstava potrvá do 9. novembra 2013.

Tento článok si prečítalo 2 180 ľudí