Svetelné umenie oživí históriu trebišovského parku a múzea

Entuziastickí umelci z Koniarne prinášajú do kultúrneho revíru novodobý trend. Priestor pre súčasné umenie otvorí nultý ročník umeleckého sympózia s názvom Light art CAMP. Ide o mladý smer, ktorý sa bude sústreďovať na svetelné a intermediálne umenie vo verejnom priestranstve mestského parku v Trebišove.

Projekt je zameraný na priblíženie kultúrneho centra do prírodného prostredia trebišovského parku formou sociálnych intervencií, v ktorých môžu zúčastnení autori využiť stratégie svetelného umenia, nových médií a intermédií, site-specific stratégií, soundartu. Cieľom tohto projektu je vytvoriť diela, ktoré by reagovali priamo na miestne špecifické prostredia parku a jeho okolia (site-specific art), alebo tematicky odkazovali na priamy vzťah mestského vs. prírodného prostredia.

V Koniarni, nezávislom priestore areálu trebišovského kaštieľa, budú prezentované 19. júla od 20.00 hodiny svetelné, intermediálne objekty a inštalácie. Jednotlivé dočasné umelecké výstupy sa budú realizovať vo vybraných lokalitách:
záhrada múzea, rybník s ostrovčekom, zrúcanina hradu Parič, Mauzóleum, lúka pri amfiteátri atď…

Ambíciou wokshopu je kultúrna vitalizácia, záhradnej, ako i prírodno-urbánnej štruktúry parku a areálu Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína. Výstup z workshopu bude odprezentovaný v galérii Koniareň, v mestskom parku a jeho perifériách, kde sa budú realizovať rôzne inštalácie a sprievodné aktivity.

Podujatia sa zúčastnia renomovaní slovenskí autori, ako aj študenti a absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici a Technickej univerzity Fakulty umení v Košiciach. Účasť prisľúbili Ing. doc. Michal Murin artD., PaedDr.Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD., Mgr.art Lukáš Matejka, Mgr.art Stanislav Piatrik, Mgr.art Juraj Sasák, Mgr.art Peter Valiska-Timečko, artD. a Mgr. Branislav Zurko; špeciálni hostia : Peter Kalmus, Tomáš Žižka a Peter Králik a ďalší autori: Štefan Oliš, Veronika Uramová, Matúš Astráb, Martin Hreha, Kurimská.

plocha

Tento článok si prečítalo 2 760 ľudí