Samospráva chce vytvárať lepšie podmienky pre seniorov

/KOŠICE, 15.december 2013/ – Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) vyjadril predseda Zdenko Trebuľa zámery KSK v sociálnej oblasti na roky 2014-2017.

IMG_6553-1

Krajiny Európskej únie, Slovensko nevynímajúc, čelia už niekoľko rokov starnutiu populácie. Tak, ako rastie počet starých ľudí, rastú aj požiadavky na vytvorenie podmienok pre dôstojné prežitie ich staroby.

„Chceme postupne zavádzať prvky deinštitucionalizácie a zabezpečovať individuálny prístup ku klientom a vytvárať zariadenia smerujúce k rodinnému typu. Postupne budeme znižovať kapacitu veľkých zariadení a zároveň zavádzať komunitný systém poskytovania služieb,“ uviedol Trebuľa.

Podľa slov Trebuľu sa samospráva dlhodobo snaží spolupracovať s tretím sektorom, organizáciami združujúcimi dôchodcov.

Zvláštnu pozornosť chce venovať ľuďom trpiacim na Parkinsonovu a Alzerheimerovu chorobu. „Tam totiž mnohokrát vidíme ťažkú a zložitú nielen sociálnu situáciu a finančné problémy rodín, ale je tam aj dosah na vnútornú atmosféru mnohých rodín a tam chceme pomôcť,“ vyhlásil Trebuľa. Kraj ekonomicky podporuje jednotlivé mestá a obce, ktoré disponujú domami seniorov.ksk_web

„Okrem atomizácie veľkých zariadení by sme chceli dosiahnuť aj to, aby ľudia, ktorí majú, povedzme zdravotné problémy, mohli ostať v domácom prostredí,“ povedal predseda KSK.
Košický samosprávny kraj disponuje demografickými štúdiami o starnutí populácie a predpokladmi na budúcu potrebu sociálnych zariadení. Aj tieto sú dôvodom snahy prispôsobiť sa trendu a riešiť otázku starostlivosti v tejto oblasti sociálnej politiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článok si prečítalo 1 895 ľudí