Oznam 3. kolo ponukového konania – Čierna nad Tisou

notar

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Čierna nad Tisou, na LV č. 663, byt č. 4, vo vchode č. 1, na 1. poschodí, v bytovom dome č.s. 180, postavenom na parc. č. 41, pod B 4 v celku, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach k domu v podiele 247/10000, ktoré bude prebiehať do 20.09.2017. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 3 077 ľudí