Zázrak so spracovaním trebišovskej dažďovej vody sa nekoná, žiadosť o grant zamietnutá

/TREBIŠOV, 4. október 2013/  – Na začiatku septembra potešila Trebišovčanov správa o projekte ozdravenia mesta dažďovou vodou. Projekt, inšpirovaný austrálskou Canberrou vzbudil záujem médií aj občanov a v ceste jeho realizácii vraj nestálo už nič. Dnes je všetko inak. Vyzerá to tak, že mesto pri vypracovaní projektu stavilo na nesprávneho koňa. Peniaze ani realizáciu projektu v Trebišove nečakajme.

vody_pre_ludi

Smola od začiatku do konca

V rámci finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu Mesto Trebišov spracovalo projekt TREBIŠOVSKÉ VODY PRE ĽUDÍ, ktorý mal priniesť úsporu pri odvádzaní dažďovej vody, znížiť riziká povodní i zvýšiť zamestnanosť. Okrem Trebišova prejavili záujem o grant ďalšie tri mestá.

Mesto Trebišov podalo žiadosť na Úrad vlády o spolufinancovanie projektu na poslednú chvíľu. Podaniu predchádzali zvláštne skutočnosti. Primátor mesta Trebišov vo svojom vyjadrení spomína, že museli projekt prepisovať za jednu noc, keďže sa formulár na podávanie projektov na poslednú chvíľu zmenil, ale Úrad vlády tieto informácie dementoval a opísal situáciu, že práve zamestnanec Mestského úradu svojím pričinením urobil pri práci s formulárom niekoľko chýb, čo malo za následok, že už nepracoval ako formulár zverejnený na webovej stránke. A aj napriek tomu pracovníci UV SR na žiadosť zamestnanca mesta Trebišov v priebehu 1,5 hodín preniesli údaje do nepoškodeného formulára a vďaka tomu sa mestu Trebišov podarilo podať správne vyplnenú žiadosť v stanovenom termíne.

Taktiež je podľa primátora Ing. Mariána Kolesára podozrivé, že ostatné mestá prejavili záujem o grant na poslednú chvíľu. Úrad vlády sa vyjadril, že Trebišov podal svoju žiadosť 28.6.2013 tak isto ako ďalší dvaja uchádzači. Štvrtý uchádzač podal žiadosť o deň skôr. Nič z týchto skutočností však nie je dôvodom zamietnutia trebišovskej žiadosti.

Dôvodom neúspechu trebišovského projektu je spoluúčasť OZ Ľudia a voda, kde je jedným zo štatutárov Michal Kravčík. Úrad vlády vo svojom odôvodnení píše: „Michal Kravčík pôsobil na Úrade vlády do 31.3.2012 a bol súčasťou jednaní o podmienkach a spôsobe grantového čerpania, takže bol pred ostatnými uchádzačmi zvýhodnený.“

Obrana mesta

Mesto Trebišov obvinilo Úrad vlády z podvodu a jeho postup nazýva v mestskom Infoliste primátor mesta Ing. Marián Kolesár „čudným“. Odôvodnenie Úradu vlády nepovažuje za uspokojivé a preto sa v tejto veci obrátilo na Nórske veľvyslanectvo v SR so žiadosťou o prešetrenie.

Kravčík zastával na Úrade vlády funkciu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny. Argument Úradu vlády o netransparentnosti vytvoreného projektu preto vyznieva logicky. Predtým, než Úrad vlády vydal stanovisko, konzultoval vzniknutú situáciu s Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli, ktorý potvrdil, že takýto žiadateľ nie je oprávnený uchádzať sa o grant.

Suma sumárum

Spoluúčasť na trebišovskom projekte by OZ Ľudia a voda priniesla určité zisky z grantu. Pán Michal Kravčík, ktorý je jeho štatutárom, stál pri samotnom vzniku grantu a preto je pravdepodobné, že o ňom bol informovaný viac, ako nezainteresovaní uchádzači. Mesto Trebišov pri podávaní žiadosti o účasť na tom istom grante zrejme na tieto skutočnosti neprihliadalo. Úrad vlády vyhodnotil situáciu ako netransparentnú a Trebišovské vody pre ľudí nateraz ostanú len nesplneným snom občanov mesta, ktorý sa takmer stal skutočnosťou. OZ Ľudia a voda sa však na spolupráci s mestom Trebišov obohatilo o pár tisíc eur. Podľa verejne dostupných dokumentov nás ich účasť na projekte stála 9750 €.

 

 

Tento článok si prečítalo 2 914 ľudí