XX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

K šíreniu náboženskej tolerancie a ekumenizmu už 20 rokov prispieva Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb. Jubilejný XX. ročník sa uskutoční v dňoch 23. a 25. mája 2014 v Trebišove a Sečovciach.

Hlavným poslaním festivalu je poznávanie našich národných, kultúrnych a kresťanských prvopočiatkov a pestovanie národného historizmu a kresťanského povedomia Slovákov. Gorazdov ekumenický festival sa koná v rámci XXV. Svätogorazdovských dni a Dekády svätého Gorazda 2005 -2015 na Slovensku, nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Organizačne zabezpečuje priebeh oboch dní Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

V piatok, 23. mája 2014  o 9.30 hod. sa v priestoroch Cirkevného  gymnázia  svätého  Jána Krstiteľa v Trebišove uskutoční vernisáž okresnej súťažnej výstavy žiakov Sväté Trojhviezdie Cyril, Gorazd, Metod. Po ocenení úspešných tvorcov festival pokračuje seminárom pre stredoškolskú mládež. Tému Cyrilo-metodský motív v slovenskej poézií predstaví doc. Michal Hospodár a referát K jubileám dvoch svätogorazdovských podujatí na Slovensku obsahovo priblíži autor celého projektu  PaedDr. Miroslav Holečko, manažér kultúry pre kresťanské a národné tradície a predseda Spoločnosti svätého Gorazda.

Bohatý program prvého dňa bude pokračovať o 18.00 hodine v Rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach. Po odbornom výklade PaedDr. Miroslava Holečka „Svätý Gorazd a mariánska úcta„ sa svojím vystúpením v umelecko-duchovnom programe odprezentuje Gréckokatolícky mládežnícky zbor Čeľovce. Piatkový večer ukončí slávnostná svätá bohoslužba.

Duchovným a spoločensko-umeleckým vyvrcholením jubilejného XX. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb bude vystúpenie cirkevných speváckych zborov rôznych konfesií v nedeľu 25. mája 2014 v GALÉRIÍ trebišovského kaštieľa. V tento deň sa slávnostný program začne recitálom Barbory Ďubekovej o 15.00 hodine. Následne predstavia vlastné spevácke umenie, pod vedením zbormajstrov, tieto zbory:

Reformovaný spevácky zbor SOLDI DEO GLORIA, Michalovce, dirigentka: Veronika Savková.

Miešaný gréckokatolícky chrámový zbor MEGALINARION, Spišská Nová Ves, dirigentka: Mgr. Eva Mišenčíková  Dis.art.

Rímskokatolícky spevácky zbor LUMEN, Vranov n/Topľou, dirigentka: Mgr. Marta Tokarčíková

Metropolitný vzdelávací chór pravoslávnej cirkvi na Slovensku,  Prešov, dirigentka: Mgr. Nadežda Sičáková.

Rímskokatolícky zbor MAGNIFICAT, Trebišov, dirigentka: Františka Ďuristová

Návštevníci festivalu si vo výstavnom priestore EMELET, na poschodí trebišovského kaštieľa môžu prezrieť výstavu s názvom  „Svätorečenie Jána Pavla II“. V expozícii Ľudová drevorezba a plastika Zemplína zhliadnu sakrálnu tvorbu regionálneho drevorezbára Jozefa Porhinčáka z Nového Ruskova.

gorazdov festival

Tento článok si prečítalo 1 931 ľudí