Výtvarne umenie v podaní nadaných žiakov z Jastrabia nad Topľou ocenia Trebišovčania

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Jastrabie nad Topľou pripravujú výstavu s názvom Atelie®oom. Celá bude zameraná na experimentálnu tvorbu, hľadanie a nachádzanie „nových“ výrazových prostriedkov a výtvarných stratégií. Kľúčovým aspektom tejto výstavy je experiment, ktorý je podmienený kvalitou autorského rukopisu s vlastnou výpovednou hodnotou.Jej slávnostné otvorenie bude 21. novembra 2014 o 16.30h v priestoroch Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove (bývalé Osvetové stredisko).

valiska„Výstava reflektuje širokú škálu rôznorodých techník a postupov v oblasti plošného vizuálneho umenia, pričom cieľom je mapovať a konfrontovať rôzne spôsoby stvárnenia danej témy. Prezentované sú prevažne práce na papieri v rôznych  technikách, akými sú maľba, kresba, či grafika“, prezrádza Mgr.art. Peter Valiska- Timečko, ArtD.,pedagóg výtvarného a audiovizuálneho odboru na SZUŠ.

Spoločným menovateľom tejto výstavy sa stáva výber najpozoruhodnejších žiackych prác a techník za mesiac október 2014. Výstava okrem iného nastoľuje prierez učebných, vzdelávacích a tematických plánov výtvarného odboru Súkromnej umeleckej školy, ktorá pôsobí vo viacerých obciach. Zriadené má elokované pracoviská v priestoroch miestnych materských a základných škôl, napr. Jastrabie nad Topľou, Soľ, Hlinné, Zámutov, Čaklov, Bystré, Slovenská Kajňa.

V rámci tvorivého a vzdelávacieho procesu je tento výber jednotlivých žiakov odlišný a rozdielny aj z hľadiska geografického a pedagogického. Harmonogram umeleckého vzdelávania sa prispôsobuje rozvrhu žiaka v ZŠ tak, aby naň kontinuálne nadväzovalo v priestoroch tej školy, ktorú žiak navštevuje pod odborným pedagogickým vedením. V samotných dielach je vidieť, že každý autor má vlastný vyjadrovací spôsob, vlastnú optiku a individuálne uvažovanie v rámci vnímania danej témy.

Dôležitým aspektom výstavy je podpora výtvarných zručností žiakov, podpora progresívneho výtvarného myslenia a v neposlednom rade podpora sebaprezentácie žiakov z menších obcí a miest.

Výstava potrvá až do 21. decembra 2014.

poster ros szus

 

 

 

Tento článok si prečítalo 3 076 ľudí