V múzeu sa otvára výstava, ktorá hovorí o spojitosti nášho mesta s Matejom Korvínom

V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove bude verejnosti, koncom pracovného týždňa, slávnostne sprístupnená výstava s názvom Matej Korvín a jeho doba. Výstava vzišla z intenzívnej spolupráce trebišovského múzea a Múzea Mihálya Munkácsyho v Békéscsabe. Jej obsahom budú rytierske brnenia a meče, aké sa používali za čias Mateja Korvína. Návštevníci nájdu medzi exponátmi i pešiacku zbroj z 15. storočia, štít, meč, erby, drôtenú košeľa z 15. storočia, reťazový buzogáň, bojové kladivo, či rytiersku prilbu z vtedajšieho obdobia. Vyskúšať si bude možné samotný odev bojovníka. Vo výstavných vitrínach svoje miesto zaujme dobová keramika, ktorá bude počas výstavy určená priamo k predaju.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. júna 2014 o 17.00 hodine vo výstavnom priestore Emelet, na poschodí Andrássyho kaštieľa. Výstava ostane vyinštalovaná do septembra 2014.

Súčasťou vernisáže bude krátky koncert Istvana Spišáka, nádejného umelca, ktorý je nositeľom titulu Stredoeurópskej nadácie „Talentu novej Európy 2014“. Tento mladý talent pochádza z Ladmoviec a hudbe sa venuje od útleho detstva. V súčasnosti je študentom Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti, kde študuje hru na klarinete. Často vystupuje na koncertoch i festivaloch. V Trebišove ho bude na koncerte sprevádzať spolužiak Peter Bálint.

Ako sa spája Matej Korvín s našim východoslovenským mestečkom?

Štefan z Perína bol mimoriadne chamtivý a vierolomný šľachtic. V snahe získať veci, ktoré potreboval alebo ktorými sa chcel pýšiť, uchyľoval sa aj k zločinnosti. Jeho povinnosťou, ako vlastníka početných panstiev a hradu Parič v Trebišove, bolo postarať sa o bezpečnosť krajinských ciest pre obchodné karavány, za čo vyberali jeho mýtnici mýtne poplatky od cestujúcich, ktorí prechádzali cez jeho majetky. Za lúpeže bol obvyklý trest konfiškácie majetku v prospech kráľa. Kráľ Matej Korvín v roku 1483 prikázal stropkovskému kapitánovi vojensky dobyť a obsadiť Parič. Pritom im mali pomáhať aj bardejovskí a sabinovskí mešťania. Nemožno však zistiť, či vôbec došlo k obliehaniu, prípadne poškodeniu hradu Parič. Dôveru kráľa a tým aj navrátenie majetkov sa podarilo získať až Štefanovmu synovi, Imrichovi z Perína.

korvin

Tento článok si prečítalo 1 829 ľudí