V knižnici štartuje projekt zameraný na spoznanie rómskeho etnika

Zemplínska knižnica v Trebišove je zapojená do projektu „DOMA SME TU VŠETCI – autorské čítania, literárne večery a interaktívne stretnutia pre minority žijúce v regióne južného Zemplína“,  v rámci ktorého sa v mesiaci október budú uskutočňovať podujatia za finančnej podpory Úradu vlády SR. 

romovia_lipany_5_tasrCieľom projektu je:

– podporiť interkultúrny dialóg    prostredníctvom vzdelávania

– napomôcť integrácii  minoritných skupín v našom okolí

– využiť potenciál našej kultúrnej organizácie

– potlačiť xenofóbne postoje majoritnej spoločnosti

– uskutočniť v rámci umeleckých stretnutí dvojstrannú komunikáciu

 4. októbra 2013 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. sa ako jedna z aktivít tohto projektu zrealizuje stretnutie pre deti a mládež s lektorkou Múzea kultúry Rómov na Slovensku, Mgr. Adrianou DANEKOVOU v priestoroch Zemplínskej knižnice. Tematické zameranie prednášky bude cielené na kultúru a históriu rómskeho etnika.

V čase, kedy je rómska otázka stále diskutabilná, sa rozhodli tvorcovia v projekte rozšíriť poznatky o tejto časti obyvateľstva. Vychádzali z tvrdenia, že ak chceme poznať a pochopiť život Rómov, mala by široká majoritná verejnosť dostávať čo najviac informácií.

pozvánka s Danekovou

Predmetom záujmu v prezentovaní preto budú osobitosti materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúry Rómov. Medzi ne rozhodne patria tradičné spôsoby získavania obživy, rómske remeslá, hudba, bývanie, strava, spôsob odievania, rodinné vzťahy i zvyky rómskeho etnika.

Tento článok si prečítalo 2 130 ľudí