Svojou ilustráciou Alena Wagnerová rozvíja fantáziu a cítenie detí

V Zemplínskej knižnici v Trebišove vystavujú tento raz očiam najmladšieho návštevníka. Výstava veselých ilustrácií pre deti s názvom Strapoškove farbičky je dielom ilustrátorky Aleny Wagnerovej.

wager1Alena Wagnerová je slovenská výtvarníčka, ilustrátorka, narodená v Hurbanove. Študovala na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor grafika. Pôsobí v Senci. Už viac ako 15 rokov svojím osobitým výtvarným jazykom obohacuje detské časopisy a dlhý rad knižných publikácií. Svoju ilustračnú činnosť rozvíja voľnou maliarskou tvorbou a tvorivými dielňami pre deti a ženy. Vo vlastnej tvorbe sa venuje  olejomaľbe, suchému pastelu a najnovšie diela vytvára farebnými voskami – enkaustikou. Maľuje na drevo i kameň. V poslednom období pracuje akvarelovou technikou. Je to technika energickejšia a prináša zážitok nepredvídateľného výsledku spájaním zámeru a náhody.

wagner 2Ako ilustrátorka detských kníh a časopisov si v sebe uchováva detský svet a s rešpektom pristupuje hlavne k detskej fantázii. Je pre ňu prirodzené tento svet chrániť práve v dnešnej dobe, kedy je devastovaný. Deti sú vystavené nepriaznivému vplyvu počítačových hier, filmov, ktoré preferujú násilie a podsúvajú im nevhodné modely správania. Toto všetko si žiada svoju daň – chudobný vnútorný život dieťaťa, takmer žiadnu možnosť rozvoja jeho fantázie a estetického cítenia. Zamýšľaním sa nad touto témou hlása myšlienku, že prostredníctvom výtvarného prejavu dieťa reaguje na svet a vie pochopiť samo seba v ňom.

wag skutSvoju intenzívnu výtvarnú činnosť predstavuje autorka na mnohých kolektívnych a autorských výstavách doma a v zahraničí. Najvýznamnejšie z nich boli Bienále ilustrácií v Bratislave, výstavy v Japonsku, Nórsku a Poľsku. Ilustrátorka často a rada praktizuje aj arteterapiu. Svoje arteterapeutické skúsenosti venovala aj deťom v krízovom centre v Hurbanove, detskom domove v Ivánke pri Dunaji a sociálnom centre Nezábudka v Turni. Maľovanie jej dáva vhodný priestor na hľadanie vnútornej hodnoty, odvahy a vnútorného prežívania. V tomto zmysle vedie tvorivé dielne pre ženy. Záujem o vnútorný svet ženy naplno dominuje aj v jej maliarskej tvorbe. Svojimi originálnymi a humorne ladenými ilustráciami ilustrovala nový dvojdielny Šlabikár a Čítanku pre prvákov.

Výstava potrvá v priestoroch knižnice do 6. apríla 2014.

Straposko pozvanka Wagnerovej

Tento článok si prečítalo 1 643 ľudí