Stretnutie doc.Hospodára s návštevníkmi múzea rozšíri poznatky o najcennejšej a najpredávanejšej knihe sveta

V trebišovskom múzeu si prídu na svoje priaznivci sporadicky usporadúvaných stretnutí, ktorých oslovujú témy s duchovnou tematikou. Už po niekoľkýkrát umožní kultúrna inštitúcia v meste Trebišov svojim návštevníkom stretnutie s doc. ThDr. Michalom Hospodárom. Predseda Spolku svätého Cyrila a Metoda bude viesť podnetnú prednášku s názvom Biblia ako kultúrny fenomén. Jej uskutočnenie je plánované v najbližšiu nedeľu, 22. februára 2015 o 16.00 hodine, v priestoroch Expozície Ľudovej drevorezby a plastiky Zemplína južného Zemplína v areáli múzea.

V prednáške pôjde o priblíženie Knihy kníh z literárneho a kultúrno-historického pohľadu.

Keďže biblia je významný fenomén nielen svetových náboženstiev, a to najmä židovstva a kresťanstva, ale aj hebrejsko – gréckej kultúry, prednáška priblíži jej vznik a literárne štýly, v ktorých bola napísaná. Predstavené budú i pôvodné jazyky biblie a ich súčasné preklady. Z náboženského hľadiska Biblia vysvetlí pojem inšpirácia a zostavenie kánonu, teda zoznamu jednotlivých kníh biblie podľa židovského i kresťanského chápania. Účastníci tohto stretnutia sa môžu dozvedieť rôzne zaujímavosti zo sveta biblie od jej prvotlače až po dnešné vydania. Nebudú chýbať ani ukážky v Power pointovej prezentácii a niekoľkých unikátnych výtlačkoch.

Toto jedinečné dielo ani po stáročiach nestratilo na svojej sile obrodiť mravný a duchovný život človeka. Užitočnosť poznania biblie dokumentuje aj anglické príslovie: Ak sa Ti rozpadá biblia, nerozpadáš sa ty ako človek?

Atmosféru podujatia, kedy bude Kniha kníh prezentovaná v úzkej spojitosti s kultúrou, skrášlia spevy členov gréckokatolíckeho Speváckeho zboru archanjela Michala z Trebišova. Vstupné na podujatie je formou dobrovoľného príspevku.

biblia

Tento článok si prečítalo 2 844 ľudí