Šaliansky Maťko J.C.Hronského sa uskutoční aj v našom okrese

V stredu, 29. januára 2014 bude v trebišovskej Zemplínskej knižnici vládnuť rozprávková atmosféra. Od 9.00 hodiny v nej budú znieť príbehy v podaní žiakov, ktorí sa zapoja do okresného kola súťaže Šaliansky Maťko.

matko 2 O čo konkrétne ide? Úplný názov – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je súťažou v prednese slovenských povestí. Tento rok sa uskutoční už jej 21. ročník. Kľúčovou ideou súťaže je vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a dopomôcť im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy napríklad aj s tvorbou J. C. Hronského.

Hlavným organizátorom Šalianskeho Maťka je Miestny odbor Matice slovenskej v Šali a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s Krajskými školskými úradmi a MO MS na Slovensku.

 

A ako sa vôbec zrodila myšlienka tejto súťaže?

Nápad zorganizovať takúto súťaž sa zrodil v jeden februárový deň v meste Šaľa. V tom čase predsedal Miestnemu odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel, ktorý pomenoval túto súťaž podľa miesta zrodu. Názov získala podľa mena, ktoré v ten deň „svietilo“ v kalendári. A keďže krátko pred týmto dňom, kedy oslavuje svoje meniny Matej, v matičiaroch čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, s originálnym názov súťaže sa neváhalo ani minútku.

 matko 1

Čoraz viac populárnejšej súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci gymnázií, a to tried prima, sekunda, v nasledujúcich troch kategóriách:

 

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried gymnázií

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried gymnázií

matko 3

 

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. Napísanú povesť odovzdá vopred porote.

 

matko 5Šaliansky Maťko prebieha každoročne na štyroch úrovniach.

Víťazi každej kategórie v školských kolách postupujú do okresného (obvodného) kola, víťazi obvodného kola postupujú do krajského kola a víťazi z krajského kola, z každej kategórie, sa automaticky kvalifikujú do celonárodného kola.

Celonárodné kolo sa uskutoční 28. marca 2014 v Šali.

 

matko 4   

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofiloval na významnú a celoslovensky dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Preto veríme, že aj tento rok pribudnú ďalší šikovní a nádejní mladí súťažiaci.

salianskymatko

Tento článok si prečítalo 2 355 ľudí