Rómska kultúra slovami divadelníčky ROMATHAN-u

V Zemplínskej knižnici v Trebišove i naďalej prebieha projekt s názvom „DOMA SME TU VŠETCI“, v rámci ktorého sa  priebežne uskutočňujú viaceré aktivity podporujúce myšlienku a cieľ projektu. V priestoroch trebišovskej knižnice sa naskytá možnosť autorských čítaní, literárnych večerov a interaktívnych stretnutí pre minority žijúce v regióne južného Zemplína. Všetky podujatia knižnica realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Jedno z nich bude usporiadané 22. októbra 2013. Herečka divadla ROMATHAN v Košiciach EVA ADAMOVÁ čitateľom živo porozpráva o rómskej kultúre. Stretnutie sa uskutoční o 9:00 a o 11:00 hod.

pozvánka Adamova- ZK

Projektové aktivity sú zamerané na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre tri minorité komunity žijúce v našom regióne. Konkrétne je to rómska, česká a vietnamská menšinová skupina.

Hlavnou ideou projektu a utorkového stretnutia obzvlášť je upriamiť pozornosť na hodnoty minorít a zmiernenie rozdielov v spoločnosti.

Za cieľ si preto tento projekt kladie podporu interkultúrneho dialógu prostredníctvom multikultúrneho vzdelávania, dopomôcť integrácii minorít, využiť potenciál kultúrno-vzdelávacej organizácie, potlačiť strach z  cudzích ľudí a prisťahovalcov zo strany majoritnej spoločnosti, uskutočňovať umelecké stretnutia s obojstrannou komunikáciou.

Tento článok si prečítalo 2 062 ľudí