Prvá vernisáž roka 2014 bude patriť akademickému maliarovi Harangozóvi

foto harangV trebišovskom kaštieli budúci týždeň zorganizujú prvú vernisáž v tomto roku. Svojou účasťou na nej osobne poctí návštevníkov autor výstavy, ktorá bude týmto momentom slávnostne otvorená. Autorom vystavovaných umeleckých diel je slovenský akademický maliar Stanislav Harangozó. Vernisáž výstavy OBRAZY sa uskutoční 15. januára o 17.00 hodine, v Galérií trebišovského kaštieľa

Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Millyho, prof. Hložníka a prof. Dubaya. Od roku 1990 umelec pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Je členom Umeleckej besedy Slovenska a stálym členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Výtvarník docent Stanislav Harangozó sa prezentuje doma i v zahraničí. Individuálne zahraničné výstavy mal napríklad v Ríme, vo Florencii, v  Padove, vo Forli, v  Lisabone, v  Mazamete, v  Bonne, v  Londýne,  v Moskve, vo Varšave, v Prahe, v Budapešti, v Belehrade, v Novom Sade, v Splite, v Opatii, v Záhrebe, v Clermont– Ferrande, v Soule, v Pekingu a ďalších krajinách sveta.

obr3V osemdesiatych rokoch 20. storočia bola pre Stanislava Harangozóa možnosť voľnej ateliérovej tvorby príležitosťou, ktorá mu uvoľňovala tvorivý priestor. Pastel svojou technologickou podstatou dovoľoval realizovať jeho tvorivú vitalitu v nespočetných variáciách krajinných motívov. V týchto prácach si overoval svoj vzťah k maľbe, k jej výrazovým možnostiam.

Ateliér umelca sa zapĺňal obrazmi. Hoci išlo v tom čase o známeho tvorcu návrhov a realizácií mozaík z prírodného kameňa, boli podmienené konkrétnymi funkciami priestorov rozličných budov a početnými požiadavkami architektov. Práca s prírodným kameňom najviac vyhovovala jeho tvorivému naturelu. Popri inšpiráciách prírodnými krajinnými útvarmi sa rozsah maliarovho záujmu rozšíril o urbanizovanú krajinu, najmä mestské, zvlášť bratislavské motívy, figurálne kompozície postavením ženského aktu.

obr1V maximálnej miere sa autor snaží na svojich obrazoch využiť vlastnosti pastelu ako výrazového prostriedku, a taktiež možnosti súhry maliarskych a kresliarskych postupov. Vo svojej tvorbe rozvíja charakteristické znaky maľby založenej na expresívnej hodnote farby, na farebnom kontraste a štylizácii tvarov. Všetky tieto maliarske aspekty Dr. Stanislava Harangozóa budú verejnosti ponúknuté do 16. februára 2014.

Pre maliara Stanislava Harangozóa v súčasnosti poskytuje najširší realizačný priestor motív krajinného charakteru – prírodný i urbanizovaný. Nachádza v ňom aj najväčšiu možnosť odpútania sa od predmetnej konkrétnosti, relatívnu voľnosť. Časté prelínanie figurálnych a krajinných motívov posilňuje jeho predstavivosť.

Zatisieobr5pozvanka

Tento článok si prečítalo 1 662 ľudí