Prierez tvorbou Ľubomíra Ondovčíka

Všímate si tie nápisy, oznamy, pútače v meste Trebišov? To všetko je výtvorom, ktorý vzniká rýchlymi ťahmi štetca kdesi hlboko v MsKS. Vznikajú tam ale aj diela, ktorým autor prisudzuje oveľa väčší význam. Viete, kto je tým utajeným umelcom?

OndovcikĽubomír Ondovčík. Vyobrazenia jeho trojuholníkových kompozícií nájdeme v nejednej obývačke nášho mesta. Aj keď sú tieto znakové obrazy, kombinujúce najjednoduchšie tvary a farby, akýmsi autorským rukopisom, tvorba pána Ondovčíka je oveľa bohatšia. Mnohé jeho diela majú neprehľadnuteľne svoj inšpiračný zdroj v surealizme, kubizme, konštruktivizme a iných raných avantgardách. Autor sa cielene hlási k odkazu Chirica, Ernsta, Braqua a ďalších, no nájsť u neho môžme aj odkazy na Delanaya, Rodčenka, či dokonca Jacksona Pollocka. Obohatený rôznymi výtvarnými štýlmi, rozvíja vo svojom prejave tvaroslovie, ktorého základom je geometrická osnova formy. Dynamika obrazov, v ktorej analyzuje a následne syntetizuje opakujúce sa geometrické línie, sa akoby domáhala vystúpiť z obrazov a radikálne zmeniť svet subjektívnymi pocitmi vnímania autora. Práve to sa odzrkadľuje i z jeho bytostného záujmu o hudbu, konkrétne rockovú zo 60. a 70. rokov. Obrazotvornosť Ľubomíra Ondovčíka, možno chápať aj ako pokus zaznamenať tajomstvo hudby na plochu. Netreba sa preto čudovať, keď na Vás z konštruovanej abstraktnej geometrickej kompozície zrazu vykukne Frank Zappa alebo Jimi Hendrix. K tvorbe Ľubomíra Ondovčíka hudba takéhoto žánru jednoducho patrí.  Výstava s názvom Prierez tvorbou Ľubomíra Ondovčíka je vyinštalovaná v Koniarni, priestore pre mladé umenie.

koniaren logo

Tento článok si prečítalo 1 879 ľudí