PRÍBEH DETÍ VETRA – životný príbeh rómskeho spoločenstva

romske deti

V priestoroch trebišovskej knižnice bola sprístupnená verejnosti výstava s názvom „Príbeh detí vetra“, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

Jej obsahom je na 26 paneloch vyrozprávaný desať storočí trvajúci príbeh Detí vetra – príslušníkov rómskeho etnika, priblížený prostredníctvom množstva fotografií, máp, archívnych dokumentov a textov v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku, tak aby bol zaujímavý pre Rómov i neRómov, všetkých, ktorí majú záujem získať vedomosti, či informácie o osobitej kultúre tohto spoločenstva. Príbeh sa začína v indickej pravlasti predkov Rómov a informuje o rôznych aspektoch ich života.

rom

Osudy Rómov sa snažili rôznymi spôsobmi ovplyvniť vládnuce vrstvy, pozornosť je preto venovaná aj asimilačným snahám Márie Terézie a Jozefa II. Výstava približuje aj neskôr prijímané zákonné nariadenia upravujúce život Rómov v období 1. Československej republiky i tragické udalosti II. svetovej vojny a rómskeho holokaustu. Dokumentuje aj obdobie nasledujúce, v ktorom prijímané politické rozhodnutia majú dosah na situáciu Rómov aj v súčasnosti.

Prostredníctvom množstva fotografií sú zaznamenané i spôsoby získavania obživy, tradičné rómske remeslá, hudba, bývanie, strava, spôsob odievania, rodinné vzťahy a zvyky, ktoré sa spájali s najdôležitejšími okamihmi v živote človeka.

romska_osada_letanovce_tasr_4romovia deti

Mottom výstavy je rómske príslovie:

„Ko na džanel – na achaľol – kto nepozná, nepochopí, neporozumie“.

Výstava „Príbeh detí vetra“ má ambíciu byť zdrojom lepšieho poznania dejín a kultúry Rómov na našom území ako i jedným z prostriedkov napomáhajúcich procesu posilňovania pozitívnej sebaidentifikácie rómskeho etnika.

Výstava predstavuje aktivitu z projektu „DOMA SME TU VŠETCI – autorské čítania, literárne večery a interaktívne stretnutia pre minority žijúce v regióne južného Zemplína“, uskutočnenú na základe finančnej podpory Úradu vlády SR.

Prehliadku výstavy môžu Trebišovčania absolvovať v knižnici od 1. do 31. októbra 2013 v čase jej otváracích hodín.

Rheinland, Sinti und Roma mit Wohnwagen auf Landstraßeromoviaromka a dieta

Tento článok si prečítalo 3 069 ľudí