Poznáme víťazov Medzinárodného trienále maľby a plastiky krajín V4

obr. 1Tento týždeň sa uskutočnila vernisáž medzinárodnej prehliadky maľby a plastiky krajov V4 v priestoroch Andrássyho kaštieľa. Svojou umeleckou tvorbou sa na nej súťažne prezentovalo 13 umelcov a jeden nesúťažne.  Zastúpenie mala každá krajina Višegradskej štvorky. Podujatie sa zrealizovalo pod záštitou staronového predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu.

Každý autor mal možnosť poslať na základe podanej prihlášky maximálne štyri maľby alebo plastiky v ľubovoľnej veľkosti bez tematického obmedzenia. Popri realistickej maľbe a plastike sa mohli na medzinárodnom trienále zúčastniť aj umelci postmodernistického, abstraktného, prípadne iného výtvarného smerovania.

obr 3Maľby a plastiky na výstavu odborným okom vyberala, hodnotila a ocenenia určila kvalifikovaná porota. Organizátori oznámili účastníkom výsledky hodnotenia výstavy priamo na slávnostnom otvorení trienál. Odbornú porotu tvorili Dušan Baláž, Mgr. art. Peter Valiska- Timečko a akademický sochár Martin Račko, ktorý bol zároveň predsedom porotcovského tria.

Porota sa oboznámila s predloženými informáciami o umelcoch trienále jednotlivých krajín V4, prezrela vystavované diela, zhodnotila a rozhodla. Výsledky súťažnej časti výstavy vyhlásil kurátor trienál maľby a plastiky krajín V4, ktorým bol člen poroty Mgr. Peter Valiska- Timečko.

Udelených bolo 5 cien.

obr 6

Hlavnú cenu GRAND PRIX získal Vladimír Blažek z Českej republiky.

Cena primátora mesta Trebišov bola udelená Slovákovi Rudolfovi Hofferovi.

Cena predsedu Matice slovenskej potešila Attilu Fazekasa z Maďarska.

Cenu za plastiku si z rúk riaditeľky Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Mgr. Beáty Kereštanovej prevzala Malgorzata Samborska z Poľska.

Cena za maľbu bola odovzdaná umelcovi Lászlóvi Lonoviczovi z Maďarska.

obr 8 obr 9

Laureát GRAND PRIX Vladimír Blažek v rámci ocenenia dostáva i pozvanie na realizáciu svojej samostatnej výstavy v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove v roku 2015.

obr. 5

obr 7

Slávnostná vernisáž prebehla za účasti primátora mesta Trebišov Mariána Kolesára, poslanca NR SR Róberta Puciho a ďalších významných ľudí spoločenského, umeleckého a politického života. Hodnotu kultúrneho podujatia posilnilo hudobné a spevácke vystúpenie žiačok Súkromnej základnej umeleckej školy z Novosadu a ich pedagógov.

Umelecké diela budú vystavené v Galérií Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove do 30. januára 2014.

obr.4obr.2obr 10

 

FOTO: Jozef Danko

 

Tento článok si prečítalo 2 349 ľudí