Popredný člen Umeleckej besedy slovenskej, Emil SEMANCO, prináša svoju tvorbu do kaštieľa v Trebišove

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove privíta na svojej pôde významného umelca, starostu Umeleckej besedy slovenskej, Emila SEMANCA, ktorý bude výsledkami vlastnej práce skrášľovať najreprezentatívnejší výstavný priestor v kaštieli, Galériu. Na jej stenách už visia „Štyri nočné doby“. Vernisáž výstavy s týmto názvom sa uskutoční 5. marca 2014 o 17.00 hodine v priestoroch Galérie trebišovského kaštieľa. Výstavu budú mať záujemcovia kultúrneho cítenia k dispozícií do 4. mája 2014, v čase otváracích hodín kaštieľa.

obr. S2

Emil Semanco patrí k tým umelcom, čo nadväzujú na tvorbu pochádzajúcu z lona avantgardy. Tvorí fantazijné umenie, surrealistické výjavy. Usiluje sa nájsť novú citlivosť umenia. Nejde mu o samoúčelnú hru tvarov, čo súčasné umenie využíva v súlade s  novými technickými a technologickými možnosťami, ale o ich využitie. Jeho tvorivé ambície sa opierajú o dva hodnotové zdroje: súvzťažnosť s domácou kultúrnou tradíciou a schopnosť inšpirovať sa príkladom medzinárodných aktivít výtvarnej moderny.

pridatObrazy Emila Semanca prezrádzajú zaujatie mytológiou, ale aj biblickými témami. Predstavujú taktiež zložitý labyrint ľudského vnímania a prežívania. Spoločné je pre ne vytváranie sveta, v ktorom si v spletitých konfiguráciách nažívajú predmety, ľudia a príroda na pomedzí bdenia, snenia a skutočnosti. Jeho vízie nerozlišujú moderné, postmoderné, klasické a avantgardné aspekty umenia, riadia sa vlastnými kritériami citu, vnemov a zážitkov. Svoju tvorivosť uplatňuje na pôde koláže, ktorá predstavuje dominantu jeho ambícií a cieľov. Princíp Semancových koláží vychádza z obojstrannej vyváženosti vystrihovaných farebných papierových scén – výjavov a maliarsky ponímanej plochy nekonečného priestoru. Do neho autor vkladá príbehy, svety vesmírnych diaľok, podmorské hĺbky, či staroveké ríše popretkávané sústavami krajinných záznamov, pripomínajúcich profily prírodných zákutí Slovenska. Sú to samostatné a pomyselné príbehy, ktorých dej sa zvyčajne odohráva v otvorenej krajine zarámovanej akoby „výhľadom“ z okna, kde sa jeden výjav prelína s druhým. seman 3To, čo je na obrazoch zobrazené, pochádza zvnútra človeka, z medziľudských vzťahov, napätia i harmónie, ktoré jestvujú medzi nami v našej existencii. Sú to ľudské hriechy, lákadlá, dobro a zlo, smútky a radosti… Autor komponuje svoje koláže, svoj vlastný papierový svet bez halucinačných zásahov podvedomia, či protestujúcich úškľabkov spojených s iróniou.

Takmer všetko, čo si návštevníci nájdu v jeho dielach, súvisí s poznaním histórie a súčasnosťou. Trebišovská prezentácia je prvá z cyklu autorových prezentácií na východe Slovenska, kde jeho tvorbu s názvom Štyri nočné doby nadšenci umenia uvidia.

Emil Semanco sa narodil 6. 7. 1953 v Čertižnom. V rokoch 1972 – 1977 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru. Po promócii začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači. Popri novinárskej práci sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Prvú autorskú výstavu mal v Prešove už v roku 1979. Od roku 1982 pôsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách viacerých ústredných denníkov, časopisov a v Slovenskej televízii ako šéfredaktor spravodajstva. V roku 1984 zavŕšil doktorandské  štúdium dejín umenia ( PhDr.). Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, v súčasnosti starostom tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku. Pôsobí ako kurátor, porotca, predseda medzinárodných výtvarných festivalov a organizátor výtvarných sympózií. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú publicistickú, literárnu aj výtvarnú tvorbu.

pozvankasemanco

Tento článok si prečítalo 1 688 ľudí