O vietnamskej kultúre, jej chuti a vôňi bude rozprávať náš splnomocnenec vo Vietname

Na pôde Zemplínskej knižnice v Trebišove, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, sa zrealizuje ďalšia zo vzdelávacích a voľnočasových aktivít v rámci projektu DOMA SME TU VŠETCI. Prostredníctvom prednášky Jána Fifika prichádza možnosť k rozšíreniu informácií, zvýšeniu kultúrneho povedomia o minoritnej vietnamskej skupine, žijúcej v našom regióne ako aj jej lepšej integrácií do spoločnosti.

Ján FIFIK je spisovateľ, novinár, v minulosti pedagóg, okrem toho i šéfredaktor Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, donedávna mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenska vo Vietname. Prednášal na prestížnej univerzite BFSU v Pekingu. Na svojich cestách po svete spoznával zaujímavé osudy mnohých ľudí, vnímal ich problémy a od svojho návratu z diplomatických služieb na Slovensko sa usiluje svoje skúsenosti zachytiť vo svojej literárnej tvorbe a podeliť sa o ne na rôznych besedách, či stretnutiach.

Jedno také stretnutie s názvom Chute a vône Vietnamu sa uskutoční aj u nás v Trebišove, 7. novembra 2013 o 10:00 hodine pre žiakov stredných škôl a prednáška o 16:00 hodine bude venovaná širokej verejnosti.

Podujatie bude usporiadané s finančnou podporou Úradu vlády SR, z programu Kultúra národnostných menšín 2013.

pozvánka Fifik

 

Tento článok si prečítalo 1 552 ľudí