Novozriadené informačné centrum v trebišovskom kaštieli má prilákať turistov na TOKAJ

V Kvetnonedeľné popoludnie bolo v trebišovskom múzeu slávnostne otvorené informačné centrum pre turistov. Keďže mesto Trebišov predstavuje priamy vstup do vinohradníckej oblasti Tokaj, v novom infocentre na prízemí Andrássyho kaštieľa získajú návštevníci všetky dostupné informácie o vychýrenom Tokaji.

ic4

Otvorenie turistického informačného centra v trebišovskom kaštieli posilnilo vstupnú bránu na Tokaji. V sídle Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína bolo infocentrum zriadené Združením Tokajská vínna cesta, vďaka realizácií projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“, podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

ic1Infocentrum pre turistov bude plniť úlohu podávania komplexných informácií o Vinohradníckej oblasti Tokaj, o Košickom samosprávnom kraji, o meste Trebišov a všetkých špecifikách regiónu. Domáci i zahraniční hostia mesta tu získajú návrhy rozličných ponúk služieb, či už  stravovacích a ubytovacích zariadení, informácie o prírodných pamiatkach, o výrobcoch vína, o možnostiach aktívneho oddychu, vínneho, ale aj zážitkového turizmu a ponuku čo najefektívnejšieho využitia voľného času na Tokaji. Ponuka spája kvalitné tokajské víno s tradičnými špecialitami regiónu a športovými aktivitami na cykloturistických trasách.

Ing. Michaela Maciková, projektová manažérka v projekte TOKAJ JE LEN JEDEN: „Či už bude návštevník potrebovať informácie o cestovných spojeniach alebo o otvorení kostolov, alebo pamiatok, o vstupných poplatkoch, či bude potrebovať nejakú lekársku pomoc, alebo bude potrebovať nejaké tlačové služby, alebo kopírovanie. ic2Naozaj tu návštevník nájde tú prvú pomoc v rámci informácií do celého regiónu. Do budúcnosti plánujeme zabezpečiť prostredníctvom tohto infocentra predaj lístkov a vstupeniek na letné festivaly a rôzne známe kultúrno-spoločenské podujatia, akými sú napr.: Deň otvorených pivníc, Vinobranecké slávnosti na Tokaji, umelecké plenéry tradičných činností a mnohé ďalšie. Takže naozaj veríme tomu, že danými informáciami z informačného centra sa naozaj ten náš návštevník už na Tokaji nikdy nestratí.“

ic3ic7

V prevádzke bude infocentrum šesť dní v týždni, teda okrem soboty, a to v čase otváracích hodín múzea. Pracovníčkami informačnej kancelárie budú lektorky Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína.

ic6Ďalšie informačné centrum aj s možnosťou ubytovania a kempovania vznikne z projektu Tokaj je len jeden v Čerhove. Jeho súčasťou bude i predajňa domácich špecialít, či konferenčná degustačná miestnosť. V priebehu druhej polovice roka 2015 si turisti nájdu na webovej stránke tokajskej vínnej cesty (tvc.sk) 3D vizuálne prehliadky s GPS sprievodcom po Tokaji, GIS mapy, ktoré umožnia vyhľadať presnú trasu smerovania návštevníka. V 10 obciach pribudne 800 maľovaných cykloznačení, osadených bude bezmála 100 informačných tabúľ a smerovníkov. Tie lepšie upozornia na jednotlivé regionálne krásy, konkrétne trasy a pamätihodnosti Tokaja. Projekt sľubuje vybudovať aj Rekreopark vo vinohradoch s detským interaktívnym chodníkom a náučným chodníkom pre dospelých.

FOTO: Jozef Danko

Tento článok si prečítalo 3 649 ľudí