Nemocnica v Kráľovskom Chlmci nakúpi nové prístroje a rozvíja medzinárodnú spoluprácu

1974685_714680211886488_252571526_n

 

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec sa úspešne zapojila do projektu Zaobstarania diagnostických prístrojov a ich využitia, ktorého vedúcim partnerom je maďarská nemocnica „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet“ v meste Edelény. Výška finančnej podpory je vyše 600 tisíc Eur.

V Kráľovskom Chlmci plánujú nakúpiť nové prístroje diagnostického zamerania. Ich zavedením vzrastie úroveň poskytovania diagnostických služieb, čím sa posilní aj spoločenská kohézia. Nakúpené diagnostické prístroje budú slúžiť nielen pre občanov zo spádovej oblasti nemocnice, ale aj pre občanov z prihraničných oblastí. Posilní a skvalitní sa tak tiež spolupráca zúčastnených zdravotníckych zariadení. Projekt generuje a predpokladá aj medziodvetvovú spoluprácu aj po ukončení realizácie  projektu, ktorá je naplánovaná na 31.12.2014.

1957550_714680011886508_1330182399_n

Do projektu HUSK/1101/1.4.1/0079 s názvom Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie sa nemocnici podarilo zapojiť v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Svojou polohou má nemocnica v Kráľovskom Chlmci strategické postavenie v regióne. Nachádza sa v najvýchodnejšom cípe Košického kraja a do jej spádovej oblasti patrí cca. 56 000 obyvateľov regiónu Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany.

Tento článok si prečítalo 4 635 ľudí