Na Zemplíne úraduje mumps, Trebišov zatiaľ obchádza

mumps_ilustracny

V posledných dňoch sa v médiách objavili správy o zvýšenom výskyte ochorenia mumps na Zemplíne. Podľa kompetentných sa Trebišovčania zatiaľ nemusia obávať, v Trebišove mumps zaznamenaný nebol. Epidémia neobvyklého ochorenia sa zatiaľ týka iba okresov Michalovce a Sobrance.

Podľa hlásenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach sa ochorenie vyskytlo vo zvýšenej miere už v mesiaci november a to najmä v sobraneckom a michalovskom okrese. Zvýšený výskyt chorých na mumps bol zaznamenaný najmä v osadách s rómskymi obyvateľmi. Epidémia na týchto územiach pretrváva.

Podľa stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, pravidelné očkovanie zamedzuje výskytu tohto ochorenie v našom okrese.

„Populácia v okrese Trebišov je vzhľadom na skutočnosť, že ochorenie je zaradené do povinného pravidelného očkovania detí chránená kolektívnou imunitou. Táto je podmienená mierou zaočkovanosti detskej populácie, ktorá sa v okrese Trebišov pohybuje na úrovni 95%“, píše RÚVZ Trebišov vo svojom stanovisku.

Najlepšou a pravdepodobne sto percentnou prevenciou je teda očkovanie, ktoré je u nás povinné, napriek tomu ho niektorí občania zanedbávajú.

K vzniku ochorenia môže dôjsť takmer výlučne u neočkovaných jednotlivcov (najmä detí a mladistvých), respektíve u tých, ktorí neabsolvovali úplné očkovanie najmä vo vzťahu k veku„ citujeme stanovisko RÚVZ Trebišov.

Mumps, alebo tiež Príušnice

Jedná sa o akútne horúčnaté ochorenie s bolestivým zdurením príušnej žľazy alebo iných slinných žliaz trvajúce viac ako 2 dni, bez inej zjavnej príčiny. Infekcia prebieha často bez klinických príznakov. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Ako mechanizmus prenosu sa uplatňuje inhalácia vzduchu kontaminovaného výlučkami horných dýchacích ciest chorého. Inkubačný čas je 10 – 30 dní, v priemere 18 dní. Po prekonaní ochorenia sa získava trvalá imunita.

Ak ste teda vy, alebo vaše dieťa už mumps mali, ste proti nemu s najvyššou pravdepodobnosťou imúnni.

 

Tento článok si prečítalo 2 212 ľudí