Na fašiangovej veselici obecenstvo zabaví FSk Hatalovčan a TALENT-UM

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti najveselšie obdobie roka strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok do starých koľají, nasleduje Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky.

hatalovcanMy sme však stále vo fašiangovom období, kedy prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Pri tejto príležitosti sa mesto Trebišov rozhodlo zorganizovať Fašiangovú veselicu,  ktorú pripraví pre domácich obyvateľov 21. februára 2014 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska so začiatkom o 17.00 hodine.

V kultúrno-spoločenskom programe sa ľudovým spevom bude prezentovať folklórna skupina Hatalovčan a vystúpia i žiaci zo súkromnej umeleckej školy TALENT- UM. Nadané deti ju navštevujú v štyroch odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Práve formou verejného vystupovania sa zlepšujú možnosti rozvoja nadania týchto detí. Pomáha im to nielen precítiť interpretované diela, ale pestuje sa v nich zároveň schopnosť sústrediť sa na konkrétny výkon, ktorým sa predvedú najbližší piatok. Na podujatí nebude chýbať okrem rezkej hudby, dobrej zábavy i občerstvenie.  Vyberať sa bude na mieste aj vstupné vo výške 50 centov.

 TALENTUM

Tento článok si prečítalo 1 797 ľudí