Na cestách Košického kraja prebehne rekonštrukcia, bude sa týkať aj nášho okresu

/TREBIŠOV, 16. marca 2014/ – Na cestách druhej a tretej triedy v Košickom kraji sa čoskoro začne so súvislými rekonštrukciami vyše 154 kilometrov ciest a deviatich mostov, ktoré sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Podľa hovorkyne KSK Zuzany Bobrikovej zhotoviteľ už 3. marca prevzal staveniská Spišská Nová Ves a Gelnica, Trebišov a Sečovce, Michalovce a Sobrance.

auto cesta tasr Príprava a finalizácia projektov v rámci cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce dominovala piatkovému (14.marec) rokovaniu štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktora Stromčeka, zástupcu maďarského ministerstva dopravy a predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenka Trebuľu. „Verifikovali sme projekty, ktoré chceme realizovať a budú predmetom medzivládnej dohody. Očakávame, že všetky s tým súvisiace procesy ukončíme v tomto roku,“ povedal Stromček.

„Košický samosprávny kraj (KSK) získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu vyše 23 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent,“ uviedla hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková.
Staveniská Rožňava prevezme zhotoviteľ neskôr, pretože ide o úseky v horských oblastiach, kde ešte pretrváva chladné počasie a zimná pohotovosť. „V projekte Košice – okolie je vo finálnej fáze proces verejného obstarávania. Po jeho uzavretí bude nasledovať kontrola na riadiacom orgáne, predpokladaný začiatok prác je v apríli až máji,“ doplnila Bobriková.

cesta upravaPodľa agentúry SITA s predsedom KSK a zástupcami samospráv okresu Trebišov Stromček hovoril aj o situácii na ceste I/79, ktorá je mimoriadne zaťažená kamiónovou dopravou. Kamióny smerujúce z Poľska i Ukrajiny smerujúce do Maďarska poškodzujú cesty, zhoršujú kvalitu života v obciach a poškodzujú rodinné domy. Najväčšie problémy s touto cestou majú obyvatelia obce Dvorianky, ktorí na ňu pravidelne upozorňujú už niekoľko rokov, zatiaľ však bezvýsledne. „Hovorili sme na tému nákladnej dopravy, ktorá vo verejnosti v súčasnosti rezonuje. Pripravujeme podklady na apríl, kedy máme rokovať s predstaviteľmi nákladnej dopravy, ako má fungovať doprava na cestách v správe vyšších územných celkov,“ povedal Stromček.

Zdroj: TASR

Tento článok si prečítalo 2 800 ľudí