„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“

 

Nenechajte si ujsť príležitosť!

Národný ústav celoživotného vzdelávania, ako priamo riadená inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, realizuje národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, v rámci ktorého vzniklo o.i. aj Poradenské centrum pre dospelých v Trebišove, ktoré vám ponúka možnosť kariérneho rastu prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

Národný projekt prináša možnosť bezplatného vzdelávania v 44 akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vás pripravia na prípadnú plánovanú ale i neplánovanú zmenu v pracovnom živote.

Podmienkou účasti na vzdelávaní je vek od 18 do 64 rokov, je určené pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí hľadajú lepšie uplatnenie na trhu práce. Ak máte trvalý pracovný pomer, ste SZČO, alebo ak ste na materskej/ rodičovskej dovolenke, prípadne ste ZŤP a ste zároveň zamestnaný, radi vám poskytneme naše služby.

Vybrané remeslá a služby vznikli na základe spolupráce so zamestnávateľskými  zväzmi, ktoré vedia vyjadriť potrebu kvalifikovaných zamestnancov v remeslách a službách, napríklad v profesiách ako stolár, lakovač, murár, podlahár, tesár, inštalatér, umelecký kováč, kozmetička, kuchár, čašník a pod..

Ďalšími vzdelávacími programami sú Manažér ďalšieho vzdelávania, Lektor ďalšieho vzdelávania, Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ.

V prípade absolvovania vzdelávacieho programu a overenia odbornej spôsobilosti absolvent získava osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Všetky vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovaním vzdelávania alebo uznaním svojich vedomostí, zručností a spôsobilostí osvojených v praxi, môžete získať sebadôveru, ale aj lepšie uplatnenie na trhu práce.

Ak vás naša ponuka zaujala, môžete nás navštíviť osobne každý pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00. Radi vám poradíme. Sídlime v priestoroch Cirkevnej SOŠ sv. Jozafáta na ulici Komenského 1963/10, na 1. poschodí. Naše pôsobenie je v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance.

 

Kontakt:  0948 365 969, tutor.tv@nuczv.sk, www.nuczv.sk, www.cvanu.sk 

Tento článok si prečítalo 2 722 ľudí