Mnohé rodiny dnes privítajú Troch kráľov

Veriaci na Slovensku si dnes pripomínajú sviatok Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný aj Traja králi. V niektorých rodinách je spojený s posvätením domov, trojkráľovou koledou a vinšovníkmi. Veriaci pravoslávneho obradu dnes oslavujú Vianoce.

409091_320929684596012_312579085_n

V mnohých obciach aj mestách Slovenska pretrvávajú tradície kresťanského aj ľudového charakteru. Dnešný deň, 6. január patrí tým, ktoré vychádzajú z kresťanskej tradície. Sviatok Zjavenia Pána sa slávi už od 4. storočia.Podľa Biblie Boh oznámil narodenie svojho syna žiariacou hviezdou na nebi, smerujúcou k jeho rodisku v Betleheme. Traja králi, dnes ich nazývame Gašpar, Melichar a Baltazár,  boli podľa sv. písma mudrci, ktorí nasledovali hviezdu a Ježišovi doniesli dary – zlato, kadidlo a myrhu. Podľa biblistov je počet kráľov neznámy, číslo tri je záležitosťou tradície.

Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ a krie403242_320929277929386_979835759_nda. Potom kňazi s asistenciou navštevujú príbytky ľudí aby ich požehnali vodou posvätenou pri sv. omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi, pokropí byt požehnanou (svätenou) vodou a na veraje dverí napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom.Niekde sa píšu písmená G+M+B, čo podľa tradície sú začiatočné písmená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára. Kresťania veria, že toto požehnanie bude sprevádzať rodinu počas ďalších dní v novom roku. Požehnávané nemusia byť len obytné domy, často vidíme kriedový znak aj v rôznych podnikoch, či inštitúciách. Trojkráľové požehnanie sa vykonáva na požiadanie kňaza domácimi.

387251_320929297929384_236178285_nMnohí sa mylne domnievajú, že Zjavenie Pána ja cirkevným zakončením Vianočného obdobia, podľa cirkevného kalendára však vianočné obdobie uzatvára sviatok Krstu Pána, ktorý pripadá tento rok na 12. januára.

 

 

 

 

 

 

Foto: Posvätenie domov z predošlých rokov, Roman Hanc

Tento článok si prečítalo 3 003 ľudí